LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS
VILNIAUS APSKRITIES SKYRIAUS
REVIZIJOS KOMISIJOS

(pradėta 2014-03-02, baigta 2014-12-19)

 ĮŽANGA: Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius (LKKSS VAS) įsikūrė 1994 m. rugsėjo 2 d. (LKKSS VAS visuotinis steigiamasis suvažiavimas, kurio metu buvo priimti LKKSS VAS įstatai). Tą dieną išrinkta Revizijos komisija pareigomis pasiskirstė 1994 m. rugsėjo 16 d. savo komisijos posėdyje.
Pagal priimtus LKKSS VAS įstatus (1994-09-02, III skyrius, 19 punktas), Revizijos komisija buvo renkama 1 metams Visuotiniame skyriaus narių suvažiavime. Bet nuo pat Skyriaus įsikūrimo pradžios įsigalėjo praktika –  skyriaus Revizijos komisiją rinkti 2 metams. Revizijos komisijos narių skaičius – 3 žmonės (LKKSS VAS įstatai, III skyrius, 24 punktas, 1994-09-02).

I REVIZIJOS KOMISIJA (1994-09-02 – 1996-11-09)
Pirmininkas: Ramutis Bonifacas Mikšys (1994-09-16 – 1996-11-09)
Narys: Valentinas Gurkšnys (1994-09-16 – 1996-11-09)
Narys: Valdemaras Uosis (1994-09-16 – 1996-11-09)

 II REVIZIJOS KOMISIJA (1996-11-09 – 1998-10-10)
Pirmininkas: Antanas Semėnas (1996-11-10 – 1998-10-10?)
Narys: Vytautas Dilys (1996-11-10 – 1998-10-10?)
Narys: Vidmantas Mažeika (1996-11-10 – 1998-10-10?)
Pastaba: Revizijos komisijos pirmininkas A. Semėnas užbaigia kadenciją eiliniu komisijos nariu (LKKSS VAS atstovų suvažiavimo protokolas, 1998-10-10). Lieka neaišku: kada ir kaip rotavosi tarpusavyje komisijos nariai.

III REVIZIJOS KOMISIJA (1998-10-10 – 2000-11-18)
Pirmininkas: Petras Maštavičius (1998-10-10 – †2000-10-17 – kadencijos metu mirė)
Narys: Rimas Karka (1998-10-10 – 2000-11-18)
Narys: Antanas Markauskas (1998-10-10 – 2000-11-18)
            Valentas Žilėnas (kooptuotas po P. Maštavičiaus mirties – 2000-10-20)
            arba Romualdas Grigalis
(kooptuotas po P. Maštavičiaus mirties – 2000-10-20)
Pastaba: Pagal LKKSS VAS atstovų suvažiavimo 2000-11-18 protokolą neaišku kas tapo naujuoju Revizijos komisijos pirmininku (nenurodyta pavardė, nerastas revizijos aktas) ir kas ją naujai papildė (V. Žilėnas ar R. Grigalis ?).

IV REVIZIJOS KOMISIJA (2000-11-18 – 2003-01-25)
Pirmininkas: Vidmantas Mažeika (2000-11-18 – 2003-01-25)
Narys: Rimas Karka (2000-11-18 – 2003-01-25)
Narys: Romualdas Grigalis (2000-11-18 – 2003-01-25)

 V REVIZIJOS KOMISIJA (2003-01-25 – 2005-05-14)
Pirmininkas: Vidmantas Mažeika (2003-01-25 – 2005-05-14)
Narys (pavaduotoja): Regina Šutinytė (2003-01-25 – 2005-05-14)
Narys: Romualdas Grigalis (2003-01-25 – 2005-05-14)

VI REVIZIJOS KOMISIJA (2005-05-14 – 2007-05-19)
Pirmininkas: Vidmantas Mažeika (2005-05-14 – 2007-05-19)
Narys: Palma Šutinytė (2005-05-14 – 2007-05-19)
Narys: Vytautas Gečiauskas (2005-05-14 – 2007-05-19)

VII REVIZIJOS KOMISIJA (2007-05-19 – 2009-05-16)
Pirmininkas: Vidmantas Mažeika (2007-05-19 – 2009-05-16)
Narys: Palma Šutinytė (2007-05-19 – 2009-05-16)
Narys: Leonardas Striupas (2007-05-19 – 2009-05-16)

VIII REVIZIJOS KOMISIJA (2009-05-16 – 2011-01-30)
Pirmininkas: Vidmantas Mažeika (2009-05-16 – 2011-01-30)
Narys: Regina Šutinytė (2009-05-16 – 2011-01-30)
Narys: Albertas Taločka (2009-05-16 – 2011-01-30)

IX REVIZIJOS KOMISIJA (2011-01-30 – 2013-02-02)
Pirmininkas: Vidmantas Mažeika (2011-01-30 – 2013-02-02)
Narys: Zita Cicėnienė (2011-01-30 – 2013-02-02)
Narys: Regina Geštautienė (2011-01-30 – 2013-02-02)

X REVIZIJOS KOMISIJA (2013-02-02 – 2014-11-29)
Pirmininkas: Vidmantas Mažeika (2013-02-02 –  2014-11-29?)
Narys: Zita Cicėnienė (2013-02-02 –  2014-11-29)
Narys: Regina Geštautienė (2013-02-02 –  2014-11-29)

XI REVIZIJOS KOMISIJA (2014-11-29 – ?)
Pirmininkas: Antanas Semėnas (2014-11-29 – ?)
Narys: Zita Cicėnienė (2014-11-29 – ?)
Narys: Regina Geštautienė (2014-11-29 – ?)

 

Sąrašą sudarė:
Vytautas Račkauskas
LKKSS VAS narys
2014-12-19