Ramovė lapkritį kviečia

Lapkričio 25 d. folkloro ansamblio „Vilnelė“ 20 -ies metų darbo Lietuvos kariuomenėje sukakties koncertas Lapkričio 26 d. palaimintojo arkvysk. Teofiliaus Matulionio paminėjimas

Pagerbtas žuvusiųjų ir mirusiųjų atminimas

Kiekvienais metais Visų Šventųjų dieną Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus nariai pagerbia Nepriklausomybės kovose už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę žuvusius karius savanorius