Su Šventom Velykom!

Vilniaus arkivyskupo, Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinio administratoriaus Gintaro Grušo sveikinimas