Ramovė lapkritį kviečia

Lapkričio 25 d. folkloro ansamblio „Vilnelė“ 20 -ies metų darbo Lietuvos kariuomenėje sukakties koncertas Lapkričio 26 d. palaimintojo arkvysk. Teofiliaus Matulionio paminėjimas