A.A. Saulius Pečeliūnas

Gruodžio 2 d., eidamas 68-uosius metus, mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos valdybos pirmininkas, Kovo 11-osios nepriklausomybės akto signataras Saulius Pečeliūnas

Konferencija „Kariuomenės rezervo vieta valstybės gynyboje“

Spalio 28 d. Lietuvos karininkų ramovėje Kaune gausiai susirinkę konferencijos dalyviai kalbėjosi, kaip Lietuvos kariuomenė, pasitelkusi rezervą, per kuo trumpesnį laiką galėtų pereiti prie karo meto struktūros, būtų pasirengusi greitai duoti atsaką.