Minime Nepriklausomybės kovų 100-metį

Gegužės 18 d. Panevėžyje, gegužės 19 d. Anykščiuose bus minimas tų miestų išvadavimas nuo bolševikų, gegužės 24 d.  Kurkliuose (Anykščių raj. saviv.) bus prisiminta Kurklių – Panevėžio operacija, gegužės 26 d. Pakalniuose ir Leliūnuose (Utenos raj. sav.) bus pagerti kovose žuvę savanoriai