Dim. komandoras  Eugenijus Miliauskas
1938 – 2015

Gimė  1938 m. balandžio 2 d.

Dalyvavo Lietuvos atsargos karininkų sąjūdyje 1989-1990 metais.  1991 m. sausio 5 d. priimtas į tarnybą Krašto apsaugos departamente. Buvo vienas iš Lietuvos Karinio jūrų laivyno atkūrimo dalyvių. 1995 m. išėjo į atsargą.

Nuo 1995 m. buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus narys KAM būryje.

Mirė  2015 m. rugpjūčio 24 d. Vilniuje. Palaidotas Liepynės kapinėse LKKSS VAS sklype.

Apdovanotas Sausio 13 – osios atminimo medaliu (1992 m.),  Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2005 m.)