2016-11-12 Pagerbti partizanų kapai

Pagerbti partizanų kapai (2016-11-12)

LKKSS VAS narys Alfredas Šklenskas

Antrąjį lapkričio savaitgalį lankiau senelių kapus Saldutiškyje . Tuo pačiu užrišau trispalves juosteles ant partizanų kapų.

Trumpas šių kapų aprašymas (pagal LGGRTC vyr. specialistės R.Trimonienės informaciją):

Utenos r., Saldutiškio kapinėse užkasti šie partizanai, žuvę 1947 m. lapkričio 15 d. Švenčionių aps. Saldutiškio vls. Puziniškio k. Balio Rukšėno sodyboje kautynėse su MGB kariuomenės 137-ojo šaulių pulko kareiviais ir MGB Saldutiškio vls. poskyrio stribais, Vytauto apygardos Lokio rinktinės vadas Kazimieras Kaladinskas, jo adjutantas ir Erškėčio kuopos vadas Antanas Skunčikas, partizanai Kazimieras Bubulis, Kazimieras Milašius.

1946 m. spalio 26 d. Švenčionių aps. Saldutiškio vls. Ginučių k. apylinkių „Obelų kalnuose“ žuvo Vytauto apygardos Tigro rinktinės Grafo kuopos grupės vadas Antanas Bilkis ir partizanas Juozas Jurgelevičius ir 1947 m. spalio 27 d. Labanoro girioje prie Balto ežero surengtoje pasaloje žuvo Vytauto apygardos Tigro rinktinės Antano Krinicko-Romelio kuopos Petro Lipinsko-Baravyko būrio partizanai , Juozas Lipinskas,Juozas Deveikis, Leonas Deveikis, Kazimieras Deveikis ir Petras Zemlevičius.

Antkapinis paminklas 1946 m. žuvusiems partizanams Saldutiškio kap. A.Šklensko nuotr.

Antkapinis paminklas 1947 m. žuvusiems partizanams Saldutiškio kap. A.Šklensko nuotr.

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *