Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalio istorijos

Iš Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalio istorijos


Savanorių medalis įsteigtas 1928 m. vasario 27 d. kovoms dėl Lietuvos nepriklausomybės atminti. Jis buvo duodamas visiems 1918–20 m. į kariuomenės tarnybą stojusiems savanoriams. Oficialus ir pilnas pavadinimas Lietuvos kariuomenės  kūrėjų savanorių medalis. Medalis bronzinis, apskritas, vidury medalio reljefinis vaizdas – rankose du sukryžiuoti kardai, viena ranka šarvuota, joje perkirstas kardas. Dešinėje medalio pusėje eina perkirsta grandis. Horizonte medalio matyti Gedimino pilis. Antroje pusėje: aplink medalį, prie krašto, eina reljefinės ąžuolo ir lauro šakos ir data — 1918–20. Per vidurį parašas —SAVANORIUI.
Medalio projekto autorius – dailininkas Adomas Smetona

A.Smetona

A.Birontas

Medaliu apdovanoti buvo nustatytos taisyklės ir krašto apsaugos ministro sudaryta Karių savanorių komisija jų teisėms išaiškinti. Ilgą laiką šiai komisijai pirmininkavo Adolfas Birontas. Remiantis šios komisijos nutarimais medalį gavo ir savanoriais pripažinta apie 12000 asmenų. Komisija rėmėsi dokumentiniais įrodymais.

parengta pagal:
ats. plk. Kazys Ališauskas. Savanorių medalis. Lietuvių enciklopedija. XXV tomas. Lietuvių enciklopedijos leidykla, Boston, 1962

 


1991 m. rugsėjo 12 d. Aukščiausioji Taryba priėmė Ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų įstatymą, kuris beveik be pakeitimų pakartojo 1930 m. rugsėjo 1 d. įstatymo redakciją. apimančią ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalio statutą.
2002 m. birželio 18 d. priimtas Lietuvos Respublikos Valstybės apdovanojimų įstatymas Nr. IX-957, kuriuo, „siekiant padidinti valstybės apdovanojimų vertę, pakelti jų autoritetą“, supaprastinta apdovanojimų sistema ir atsisakyta Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalio, nes „atkurtai Lietuvai nusipelnę asmenys, verti šio apdovanojimo, jį jau gavę“. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu apdovanoja krašto apsaugos ministras.

Pagal krašto apsaugos ministro 2003 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-1255 patvirtintą Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalio statutą:

  • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu apdovanojami asmenys, pasižymėję 1918 – 1920 metais kuriant Lietuvos kariuomenę, ginkluoto pasipriešinimo 1940 – 1990 metų okupacijoms dalyviai bei asmenys, pasižymėję nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 1991 m. rugpjūčio 23 d. kuriant ir stiprinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugą.
  • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis žalvarinis, apskritas. Priešakinės medalio pusės kraštu eina 2,5 mm pločio ir 0,5 mm aukščio briauna. Medalyje yra reljefinis dviejų sukryžiuotų rankose laikomų kardų vaizdas; viena ranka – su šarvu ir perkirstu kardu. Vaizdo horizonte matyti Gedimino pilis, nuo kurios įstrižai medalio perkirsta grandis. Kitos medalio pusės kraštu eina tokia pat kaip ir priešakinėje pusėje briauna; šalia briaunos reljefinės ąžuolo ir lauro šakos, kurios apgaubia užrašą „Lietuvos savanoriui“. Medalio kaspinas žalias, su trim raudonomis juostelėmis.

1995-11-21 – 2002-11-04 Lietuvos Respublikos Prezidentas apdovanojo 2901 asmenį (Prezidento apdovanotų asmenų duomenų bazė)
2004 m. – 2017 m. krašto apsaugos ministras apdovanojo 1008 asmenis.

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *