Atkuriamasis LKKSS suvažiavimas 1993-01-23: 3 Dalyviai Vilniaus apskrities

← Atgal

—1993-01-23 LKKSS Atkuriamojo suvažiavimo dokumentai—

Toliau →

LIETUVOS  KARIUOMENĖS  SAVANORIŲ  SAJUNGOS
ATKURIAMOJO  SUVAŽIAVIMO  DALYVIŲ
R E G I S T R A C I J A 

(surašyti tik identifikuoti Vilniaus apskrities atstovai)

Eil.
 Nr.
Pažymėjimo
(dokumento) Nr.
Vardas,  pavardė Miestas/
rajonas 
Ką atstovauja Koks žmonių
sk. delegavo
1. 1 Viktoras  Stanevičius Vilnius LKB 42
2. 2 Antanas  Sirtautas Vilnius   42
3. 3 Vytautas  Jasiulaitis Vilnius    
4. 4 Violeta  Baltušytė Vilnius    
5. 5 Jonas  Užurka Vilnius    
6. 6 Jonas  Juodišius Vilnius    
7. 7 Zintautas Malcius Vilnius Panev. apsk. 34
8. 8 Rimantas  Gvazdauskas Vilnius LKB 42
9. 9 Artūras  Gvazdauskas Vilnius LKB 42
10. 10 Vidmantas  Zajankauskas Vilnius SKAT 18
11. 11 Ramūnas  Kaletka Vilnius Pedagog. univer  
12. 12 Virginijus  Kirvaitis Vilnius Lauko kariuomenė 42
13. 13 Juozas  Voveris Vilnius Pasienis Mickūnai 1225
14. 14 Stasys  Kinertas Ukmergė SKAT 25
15. 15 Vincas  Stankevičius Ukmergė SKAT 25
16. 16 Zenonas  Grigucevičius Ukmergė SKAT 25
17. 17 Gintautas  Stankevičius Ukmergė SKAT 25
18. 18 Rimantas  Aukštuolis Ukmergė SKAT 25
19. 19 Valentas  Žilėnas Vilnius SKAT Žvėrynas 20
20. 20 Vytautas  Sinkevičius Vilnius SKAT Šeškinė 20
21. 21 Valdas  Šimčikas Vilnius SKAT 20
22. 22 Stasys  Sinkevičius Vilnius SKAT 20
23. 23 Ramutis – Bonifacas  Mikšys Vilnius SKAT 19
24. 24 Algimantas  Švegžda Vilnius SKAT 19
25. 25 Sigitas  Jegelevičius Vilnius SKAT Žirmūnai, 31
26. 26 Edvardas  Razgūnas Vilnius Justiniškės 20
27. 27 Algirdas  Rašimas Vilnius Profs. grupė 12
28. 28 Rimantas  Čeburnis Vilnius SKAT Štabas 33
29. 29 Gintaras  Dapkus Šalčininkai Pasienis  
30. 30 Vytautas Bubelis Šalčininkai Pasienis  
31. 31 Vytautas  Adomonis Šalčininkai Komendantūra  
32. 32 Alfonsas  Gudašis Širvintos Komendantūra 20
33. 33 Antanas  Kanapienis Širvintos SKAT 20
34. 34 Rimantas  Miniauskas Širvintos SKAT 20
35. 35 Eugenijus   Jakimavičius Vilnius SKAT Štabas 27
36. 36 Alfredas  Šklenskas Vilnius Seimo aps. sk. 20
37. 37 Pranas  Kananavičius Vilnius Seimo aps. sk. 20
38. 11a Virginijus  Česnulevičius Vilnius KAM  
39. 13a Dainius  Skairys Vilnius Lietuvos saug 12
40. 14a Giedrius  Laucius Vilnius SKAT 31
41. 15a Stepas  Macelis Vilnius SKAT 14
42. 16a Gasparas Genzbigelis Vilnius Iniciatyv. gr. 22
43. 17a Romualdas  Surginevičius Vilnius SKAT 20
44. 18a Auksė  Dauderienė Vilnius Iniciatyv. gr. 22
45. 19a Kazimieras – Aloyzas  Mickevičius Vilnius Iniciatyv. gr. 22
46. 38a Mindaugas  Abaravičius Vilnius Lauko kariuomenė 42
47. 38 Kęstutis  Balčikonis Vilnius SKAT 31
48. 41 Vasaris  Mockus Vilnius SKAT 18
49. 95 Jonas  Gečas Vilnius SKAT  
50. 96 Algirdas  Endriukaitis Vilnius SKAT  
51. 97 Leonarda  Kuodienė Vilnius SKAT Iniciatyv. gr.
52. 98 Zita  Šličytė Vilnius SKAT  
53. 99 Alfonsas  Svarinskas Vilnius KAM  
54. 100 Vytautas  Landsbergis Vilnius SKAT  
55. 149 Audrius  Butkevičius Vilnius KAM  
56. 241 Kęstutis  Mitkus Vilnius Iniciatyv. gr 22
57. 242 Vidmantas  Mažeika Vilnius Iniciatyv. gr 22
58. 243 Algimantas  Letenauskas Vilnius Iniciatyv. gr 22
59. 245 Antanas  Burokas Vilnius Iniciatyv. gr 22
60. 246 Arvydas  Dauderis Vilnius Iniciatyv. gr 22
61. 247 Arvydas  Pocius Vilnius Iniciatyv. gr 22
62. 248 Algirdas  Šiaulys Vilnius Iniciatyv. gr 22
63. 342 Algimantas Kriaučiūnas Trakų r. SKAT Vievis 9
64. 343 Albertas Raulinaitis Trakų r. SKAT Vievis 9
65. 344 Gediminas  Jurčiukonis Vilnius Iniciatyv. gr. 22
66. 345 Valentinas  Guršnys Vilnius Iniciatyv. gr. 22
67. 346 Raimondas  Sokolovas Vilnius Iniciatyv. gr. 22
68. 347 Rimvydas  Vaitiekūnas Vilnius Iniciatyv. gr. 22
69. 348 Vidas  Čepulis Vilnius Iniciatyv. gr. 22
70. 349 Tomas  Gintila Vilnius Iniciatyv. gr. 22
71. 350 Eimantas  Leščinskas Vilnius Iniciatyv. gr. 22
72. 39 Marijona Sejūnaitė Vilnius Šaulių sąjunga 36
73. 40 Jonas Bedulis Vilnius Šaulių sąjunga 36

← Atgal

—1993-01-23 LKKSS Atkuriamojo suvažiavimo dokumentai—

Toliau →