A.A. Jonas Užurka

Gruodžio 14 d. mirė istorinių romanų rašytojas dimisijos pulkininkas leitenantas Jonas Užurka

Jonas Užurka gimė 1947 m. gruodžio 7 d. Dusmenyse.
1971 m. baigė Leningrado motošaulių aukštąją karo vadų mokyklą. Tarnavo SSRS kariuomenės įvairiuose daliniuose. 1980–1989 m. dalyvavo Afganistano kare. 1990 m. prisidėjo prie Lietuvos atsargos karininkų sąjungos ir Lietuvos Respublikos kariuomenės atkūrimo. 1990–1998 m. dirbo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo jaunuolių karinės tarnybos reikalų komisijoje, vadovavo Krašto apsaugos tarnybai, buvo Vilniaus komendantas, Vilniaus apskrities komendantūros štabo viršininkas, Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų ir Krašto apsaugos Generalinės inspekcijos vyriausiasis inspektorius.
1998–2001 m. Lietuvos atsargos karininkų sąjungos pirmininkas. 1993–2000 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriuje.
Parašė atsiminimų ir publicistikos knygą Kario knyga (3 dalys, 1993–1996 m.), dokumentines knygas Lietuvos kariuomenės atkūrimas 1988–1991 metais (2004 m.), Lietuvos Krašto apsaugos sistemos atkūrimas 1989–1993 metais (2015 m.), Lietuvos istorinius romanus: Karaliaus karūna ir mirtis (1999 m.), Gediminas – nevainikuotas karalius (2004 m.), Kaip karys Pūgžlys Husiną gaudė, Sumaišties metai (abu 2005 m.), Vytautas Didysis – nuo bėglio iki monarcho (2005 m., elektroninis leidimas 2012 m.), Tvanas: Lietuvos didybės griūties pradžia (2007 m.), Mindaugas – karališkasis kraujas (2007 m., elektroninis leidimas 2012 m.), 1009 metai. Netimeras – iš ūkų kylanti Lietuva (2009 m.), Didžiosios lietuvių pergalės (3 dalys, 2009 m., elektroninis leidimas 2012 m.), Iškiliausios Lietuvos moterys (3 dalys, 2011 m.), Užmirštieji Baltų valdovai (3 dalys, 2012 m.), Lietuvos istorija romanuose: Mindaugas, Gediminas, Vytautas (3 dalys, 2013 m.), Baltai: nuo genčių iki karalystės (3 dalys, 2014 m.), Didieji Lietuvos valdovai (3 dalys, 2016 m.).
Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1995 m.), Sausio tryliktosios atminimo medaliu (1996 m.).
pagal  vle.lt

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie

Nuoširdi užuojauta artimiesiems ir bendražygiams

LKKSS VAS valdyba

 

Paskelbta Pro memoria.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *