Z.Jankauskas. LKKSS 1-ojo ir 2-ojo laipsnių medalių „Buvome, esame, būsime“ istorija /2015-07

„Kardas“ 2015 m. Nr.3 (467) 12-13 psl.

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos 1-ojo ir 2-ojo laipsnių medalių „Buvome, esame, būsime“ istorija

Zigfridas Jankauskas
LKKSS VAS narys

Daugelis visuomeninių organizacijų, remiančių krašto apsaugą, yra įsteigusios savo apdovanojimų, tačiau apie juos mažai rašyta. Gal dar išlikę steigimo aktai, dailininko eskizai, projektai, bandomieji egzemplioriai. Prisiminkime Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) 1-ojo ir 2-ojo laipsnių medalių „Buvome, esame, būsime“ istoriją.
Mūsų organizacijos nariai už nuopelnus kuriant krašto apsaugą apdovanojami Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (jis buvo valstybinis). 2001 m. gruodžio 20 d. buvo oficialiai paskelbta, kad apdovanojimas minėtu medaliu stabdomas. Aiškinamajame rašte argumentuota, kad „<…> atkurtai Lietuvai nusipelnę asmenys, verti šių apdovanojimų, juos jau yra gavę“.
Lietuvos Respublikos Seimas 2002 m. birželio 18 d. priėmė Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymą, kurio 42 str. nustatyta, kad „Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu <…> apdovanoja krašto apsaugos ministras“. Šis įstatymas įsigaliojo 2003 m. sausio 16 dieną.
Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1966 „Dėl apdovanojimo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu“ 2002 m. lapkričio 4 dieną paskutinį kartą buvo apdovanoti 126 Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai, o 2004 m. vasario 11 d. buvo apdovanotas pirmas asmuo krašto apsaugos ministro įsakymu. Apdovanojimai visiškai atnaujinti 2005 m. kovo 22 dieną. Tuomet buvo apdovanota 120 asmenų, o iš viso ministro įsakymu įvairiomis progomis buvo apdovanoti 489 asmenys (aštuonių įsakymų pagrindu). Taigi stabdyti apdovanojimą medaliu, ko gero, buvo paskubėta…
LKKSS ištisus ketverius metus negalėjo savo narių teikti apdovanojimui. Šių eilučių autoriui, tuometiniam LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus (VAS) pirmininkui, kilo idėja įkurti savo organizacijos apdovanojimą, nes daugelis LKKSS narių yra garbingo amžiaus, o ir informacijos apie LKKSS medalio įteikimo atnaujinimą nebuvo.
Idėją įkurti apdovanojimą aptarėme su tuometiniu LKKSS pirmininku dm. kpt. Algirdu Petrusevičiumi ir pavaduotoju dm. mjr. Antanu Buroku. Idėjai jie pritarė. Visi projektavimo, gamybos, apskaitos darbai buvo pavesti man. Jau pristatydamas idėją kurti LKKSS medalį, turėjau dailininko Liudo Gedmino darbinį eskizą, dar be muaro juostelės. Eskizui taip pat buvo pritarta. Dailininkas L. Gedminas po kelių derinimų per trumpą laiką 2004 m. rugpjūčio 6 d. pateikė galutinį apdovanojimo variantą, o rugsėjo 10 d. mes, trys steigėjai, apdovanojimo projektą patvirtinome. Reikėjo kurti LKKSS apdovanojimo statutą, rūpintis su apdovanojimu susijusiais reikalais. Jau 2004 m. lapkričio mėnesį buvo patvirtintas apdovanojimo statutas, pritarta apdovanojimo pristatymo ir liudijimo variantams.
Esminis klausimas – kas finansuos šį projektą. LKKSS pirmininkas 2005 m. vasario 1 d. raštu „Dėl medalio gamybos paramos“ kreipėsi į tuometinį krašto apsaugos ministrą Gediminą Kirkilą. Paramos negauta. Idėja strigo. Jau buvo pasirinktas gamintojas – UAB „Alpera“. Reikėjo gaminti matricas, štampus, užsakyti pagal patvirtintą etaloną muaro juostelę. Nieko neliko daugiau, kaip apdovanojimą daryti išperkamu (šiuo metu daugelis organizacijų vadovaujasi šiuo principu). Į gamybą buvo investuotos privačios lėšos ir užsakyta pagaminti pirmuosius 100 medalių. Per tą laikotarpį paruošti aplankai su LKKSS ženklu ir užrašu „Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga“, sutarta su sąjungos nariu Gediminu Ruzgiu, kad jis spausdins apdovanojimų liudijimus. Taip pat buvo pasirūpinta registracijos žurnalu, kuriame pagal apskritis būtų registruojami visi apdovanotieji. Palaikyti ryšius su gamintoju teko šio straipsnio autoriui.
Pirmasis apdovanojimas buvo įteiktas 2004 m. spalio 28 dieną. Iš viso buvo apdovanoti 642 LKKSS ir visuomeninių organizacijų, remiančių krašto apsaugą, nariai. 1-ojo laipsnio medaliu „Buvome, esame, būsime“ apdovanoti 88, 2-ojo laipsnio – 554 asmenys. Tarp apdovanotųjų – Lietuvos Aukščiausios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, buvęs Europos Parlamento narys, LKKSS narys prof. Vytautas Landsbergis, buvę Lietuvos kariuomenės vadai gen. mjr. Jonas Kronkaitis, gen. ltn. Arvydas Pocius ir dabartinis vadas gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas, vienas pirmųjų Lietuvos kariuomenės organizatorių brg. gen. Česlovas Jezerskas, Lietuvos didvyriai: Loreta Asanavičiūtė (po mirties), Gintaras Žagunis (po mirties), Artūras Sakalauskas (po mirties). Paskutinis LKKSS 1-ojo laipsnio medalis „Buvome, esame, būsime“ įteiktas Nepriklausomybės Akto signatarui Algirdui Patackui.
2013 m. liepos 4 d. steigėjai nutarė apdovanojimą LKKSS 1-ojo ir 2-ojo laipsnių medaliais „Buvome, esame, būsime“ nutraukti.
Tokia šio garbingo apdovanojimo istorija. Malonu juos buvo matyti Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje „Kovo 11-oji. Atkurtos nepriklausomos Lietuvos apdovanojimai“ (parodos autorė Rūta Kuodytė).

2 komentarai

Sveiki, aš esu 10 metų mergaitė, kurios protėviai Justinas Griskonis ir Povilas Rakauskas priklausė kariuomenės kūrėjo savanoris (1918-1923).

Ar galėtumėte nurodyti, kur galiu gauti daugiau informacijos iš jų? ačiū

Internetinėje erdvėje informacijos apie 1918–1923 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjus savanorius galima rasti „Versmės“ leidyklos svetainės puslapyje http://www.versme.lt/sav_g.htm

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *