LKKSS VAS revizijos komisijos nuo 1994 m.

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS
VILNIAUS APSKRITIES SKYRIAUS
REVIZIJOS KOMISIJOS

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius (LKKSS VAS) įsikūrė 1994 m. rugsėjo 2 d. (LKKSS VAS visuotinis steigiamasis suvažiavimas, kurio metu buvo priimti LKKSS VAS įstatai). Tą dieną išrinkta revizijos komisija pareigomis pasiskirstė savo 1994 m. rugsėjo 16 d. posėdyje.
Pagal LKKSS VAS įstatus revizijos komisija turėtų būti renkama 1 metams Visuotiniame skyriaus narių suvažiavime (LKKSS VAS įstatų III skyrius, 19 punktas), bet nuo pat Skyriaus įsikūrimo įsigalėjo praktika –  skyriaus revizijos komisiją rinkti 2 metams. Revizijos komisijos narių skaičius – 3 žmonės (LKKSS VAS įstatų III skyrius, 24 punktas).

I REVIZIJOS KOMISIJA (1994-09-02 – 1996-11-09)
Pirmininkas: Ramutis Bonifacas Mikšys (1994-09-16 – 1996-11-09)
Narys: Valentinas Gurkšnys (1994-09-16 – 1996-11-09)
Narys: Valdemaras Uosis (1994-09-16 – 1996-11-09)

 II REVIZIJOS KOMISIJA (1996-11-09 – 1998-10-10)
Pirmininkas: Antanas Semėnas (1996-11-10 – 1998-10-10?)
Narys: Vytautas Dilys (1996-11-10 – 1998-10-10?)
Narys: Vidmantas Mažeika (1996-11-10 – 1998-10-10?)
Pastaba: Revizijos komisijos pirmininkas A. Semėnas užbaigia kadenciją eiliniu komisijos nariu (LKKSS VAS atstovų suvažiavimo protokolas, 1998-10-10). Lieka neaišku: kada ir kaip rotavosi tarpusavyje komisijos nariai.

III REVIZIJOS KOMISIJA (1998-10-10 – 2000-11-18)
Pirmininkas: Petras Maštavičius (1998-10-10 – †2000-10-17 – kadencijos metu mirė)
Narys: Rimas Karka (1998-10-10 – 2000-11-18)
Narys: Antanas Markauskas (1998-10-10 – 2000-11-18)
            Valentas Žilėnas (kooptuotas po P. Maštavičiaus mirties – 2000-10-20)
            arba Romualdas Grigalis
(kooptuotas po P. Maštavičiaus mirties – 2000-10-20)
Pastaba: Pagal LKKSS VAS atstovų suvažiavimo 2000-11-18 protokolą neaišku kas tapo naujuoju Revizijos komisijos pirmininku (nenurodyta pavardė, nerastas revizijos aktas) ir kas ją naujai papildė (V. Žilėnas ar R. Grigalis ?).

IV REVIZIJOS KOMISIJA (2000-11-18 – 2003-01-25)
Pirmininkas: Vidmantas Mažeika (2000-11-18 – 2003-01-25)
Narys: Rimas Karka (2000-11-18 – 2003-01-25)
Narys: Romualdas Grigalis (2000-11-18 – 2003-01-25)

 V REVIZIJOS KOMISIJA (2003-01-25 – 2005-05-14)
Pirmininkas: Vidmantas Mažeika (2003-01-25 – 2005-05-14)
Narys (pavaduotoja): Regina Šutinytė (2003-01-25 – 2005-05-14)
Narys: Romualdas Grigalis (2003-01-25 – 2005-05-14)

VI REVIZIJOS KOMISIJA (2005-05-14 – 2007-05-19)
Pirmininkas: Vidmantas Mažeika (2005-05-14 – 2007-05-19)
Narys: Palma Šutinytė (2005-05-14 – 2007-05-19)
Narys: Vytautas Gečiauskas (2005-05-14 – 2007-05-19)

VII REVIZIJOS KOMISIJA (2007-05-19 – 2009-05-16)
Pirmininkas: Vidmantas Mažeika (2007-05-19 – 2009-05-16)
Narys: Palma Šutinytė (2007-05-19 – 2009-05-16)
Narys: Leonardas Striupas (2007-05-19 – 2009-05-16)

VIII REVIZIJOS KOMISIJA (2009-05-16 – 2011-01-30)
Pirmininkas: Vidmantas Mažeika (2009-05-16 – 2011-01-30)
Narys: Regina Šutinytė (2009-05-16 – 2011-01-30)
Narys: Albertas Taločka (2009-05-16 – 2011-01-30)

IX REVIZIJOS KOMISIJA (2011-01-30 – 2013-02-02)
Pirmininkas: Vidmantas Mažeika (2011-01-30 – 2013-02-02)
Narys: Zita Cicėnienė (2011-01-30 – 2013-02-02)
Narys: Regina Geštautienė (2011-01-30 – 2013-02-02)

X REVIZIJOS KOMISIJA (2013-02-02 – 2014-11-29)
Pirmininkas: Vidmantas Mažeika (2013-02-02 –  2014-11-29?)
Narys: Zita Cicėnienė (2013-02-02 –  2014-11-29)
Narys: Regina Geštautienė (2013-02-02 –  2014-11-29)

XI REVIZIJOS KOMISIJA (2014-11-29 – 2016-01-30)
Pirmininkas: Antanas Semėnas (2014-11-29 – 2016-01-30)
Narys: Zita Cicėnienė (2014-11-29 – 2016-01-30)
Narys: Regina Geštautienė (2014-11-29 – 2016-01-30)

XII REVIZIJOS KOMISIJA (2016-01-30 – 2018-01-21)
Pirmininkas: Antanas Semėnas (2016-01-30 – 2018-01-21)
Narys: Zita Cicėnienė (2016-01-30 – 2018-01-21)
Narys: Regina Geštautienė (2016-01-30 – 2018-01-21)

XIII REVIZIJOS KOMISIJA (2018-01-21 – 2020-01-25)
Pirmininkas: Vytautas Račkauskas  (2018-01-21 – 2020-01-25)
Narys: Saulius Stelmokas  (2018-01-21 – 2020-01-25)
Narys: Vytautas Gečiauskas  (2018-01-21 – 2020-01-25)

XIV REVIZIJOS KOMISIJA (2020-01-25 – 2022-02-26)
Pirmininkas: Vytautas Račkauskas  (2020-01-25 – 2022-02-26)
Narys: Saulius Stelmokas  (2020-01-25 – 2022-02-26)
Narys: Vytautas Gečiauskas  (2020-01-25 – 2022-02-26)

XV REVIZIJOS KOMISIJA (2022-02-26 – 2024-03-16) 
Pirmininkas: Vytautas Gečiauskas (2022-02-26 – 2024-03-16)
Narys: Algimantas Švegžda (2022-02-26 – 2024-03-16)
Narys: Vidas Švedas (2022-02-26 – 2024-03-16)

XVI REVIZIJOS KOMISIJA (2024-03-16 –) 
Pirmininkas: Vytautas Gečiauskas (2024-03-16 –)
Narys: Vidas Švedas (2024-03-16 –)
Narys: Algimantas Švegžda (2024-03-16 –)

2014-03-02 – 2014-12-19
sąrašą sudarė:
Vytautas Račkauskas
LKKSS VAS narys