LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS
VILNIAUS APSKRITIES SKYRIAUS
GARBĖS TEISMAI

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius (LKKSS VAS) įsikūrė 1994 m. rugsėjo 2 d. (LKKSS VAS visuotinis steigiamasis suvažiavimas, kurio metu buvo priimti LKKSS VAS įstatai). Nuo tos dienos pradėjo dirbti ir LKKSS VAS garbės teismas.
Pagal LKKSS VAS įstatus garbės teismas turėtų būti renkamas 1 metams Visuotiniame skyriaus narių suvažiavime (LKKSS VAS įstatų III skyrius, 19 punktas), bet nuo pat Skyriaus įsikūrimo įsigalėjo praktika skyriaus garbės teismą rinkti 2 metams. Garbės teismo narių skaičius – 3 žmonės (LKKSS VAS įstatų III skyrius, 26 punktas).

I GARBĖS TEISMAS (1994-09-02 – 1996-11-09)
Pirmininkas: Eugenijus Jakimavičius (1994-09-02 – 1996-11-09)
Narys: Kęstutis Milius (1994-09-02 – 1996-11-09)
Narys: Vytautas Voveris (1994-09-02 – 1996-11-09)

 II GARBĖS TEISMAS (1996-11-09 – 1998-10-10)
Pirmininkas: Jonas Juodka (1996-11-11 – 1997-11-01?)
                      Petras Musteikis
(1997-11-01? – 1998-10-10)
Narys: Alfonsas Svarinskas (1996-11-11 – 1998-10-10)
Narys: Petras Musteikis (1996-11-11 – 1997-11-01?)
            Jonas Juodka (1997-11-01? – 1998-10-10)
Pastaba: Per 2-ų metų kadenciją Garbės Teismo pirmininkai rotavosi tarpusavyje, bet išlieka neaiškumas kada, todėl įrašyta sąlyginė data  – „1997-11-01?“, kiekvienam priskiriant maždaug po metus pirmininkavimo.

III GARBĖS TEISMAS (1998-10-10 – 2000-11-18)
Pirmininkas: Petras Musteikis (1998-10-10 – 2000-11-18)
Narys: Eimutis Matiukas (1998-10-10 – 2000-11-18)
Narys: Juozas Barškietis (1998-10-10 – 2000-11-18)

IV GARBĖS TEISMAS (2000-11-18 – 2003-01-25)
Pirmininkas: Petras Musteikis ? (2000-11-18 – 2003-01-25)
Narys: Eimutis Matiukas (2000-11-18 – 2003-01-25)
Narys: Gediminas Jurčiukonis (2000-11-18 – 2003-01-25)
Pastaba: Garbės Teismo sudėtis nurodyta LKKSS VAS atstovų suvažiavimo 2000-11-18 protokole, bet nėra nurodytas pasiskirstymas pareigomis (kas išrinktas pirmininku). LKKSS VAS atstovų suvažiavime, įvykusiame 2003-01-25, Garbės teismo pirmininkas ar jį pavaduojantis asmuo neatsiskaitinėjo (nėra šaltinio nustatyti kas buvo pirmininku). Petrui Musteikiui sąlyginai (?) priskirtos pirmininko pareigos, kaip daugiausiai balsų „už“ surinkusiam kandidatui per LKKSS VAS atstovų suvažiavimą, įvykusį  2000-11-18.

 V GARBĖS TEISMAS (2003-01-25 – 2005-05-14)
Pirmininkas: Eugenijus Jakimavičius (2003-01-25 – 2005-05-14)
Narys: Petras Musteikis (2003-01-25 – 2005-05-14)
Narys: Algirdas Rašimas (2003-01-25 – 2005-05-14)

VI GARBĖS TEISMAS (2005-05-14 – 2007-05-19)
Pirmininkas: Eugenijus Jakimavičius (2005-05-14 – 2007-05-19)
Narys: Vytautas Dilys (2005-05-14 – 2007-05-19)
Narys: Ramutis Bonifacas Mikšys (2005-05-14 – 2007-05-19)

VII GARBĖS TEISMAS (2007-05-19 – 2009-05-16)
Pirmininkas: Eugenijus Jakimavičius (2007-05-19 – 2009-05-16)
Narys: Artūras Čaplikas (2007-05-19 – 2009-05-16)
Narys: Vytautas Dilys (2007-05-19 – 2009-05-16)

VIII GARBĖS TEISMAS (2009-05-16 – 2011-01-30)
Pirmininkas: Vytautas Dilys (2009-05-16 – 2011-01-30)
Narys (sekretorius?): Valentas Žilėnas (2009-05-16 – 2011-01-30)
Narys: Tomas Juozapas Gintila (2009-05-16 – 2011-01-30)

IX GARBĖS TEISMAS (2011-01-30 – 2013-02-02)
Pirmininkas: Vytautas Dilys (2011-01-30 – 2013-02-02)
Narys (sekretorius): Tomas Juozapas Gintila (2011-01-30 – 2013-02-02)
Narys: Valentas Žilėnas (2011-01-30 – 2013-02-02)

X GARBĖS TEISMAS (2013-02-02 – 2014-11 -29 )
Pirmininkas: Gediminas Juškevičius (2013-02-02 – 2014-11-29)
Narys: Gintautas Jakštys (2013-02-02 –  2014-11-29)
Narys: Jonas Algimantas Paužuolis (2013-02-02 – 2014-11-29)

XI GARBĖS TEISMAS (2014-11 -29 – 2016-01-30)
Pirmininkas: Gintautas Jakštys (2014-11-29 – 2016-01-30)
Narys: Artūras Surgailis (2014-11-29 – 2016-01-30)
Narys: Gediminas Trakimas (2014-11-29 – 2016-01-30)

XII GARBĖS TEISMAS (2016-01-30 – 2018-01-21)
Pirmininkas: Gintautas Jakštys (2016-01-30 – 2018-01-21)
Narys: Artūras Surgailis (2016-01-30 – 2018-01-21)
Narys: Gediminas Trakimas (2016-01-30 – 2018-01-21)

XIII GARBĖS TEISMAS (2018-01-21 – 2020-01-25)
Pirmininkas: Valdas Kibartas (2018-01-21 – 2020-01-25)
Narys:  Gediminas Trakimas (2018-01-21 – 2020-01-25)
Narys:  Sigitas Vaitulionis (2018-01-21 – 2020-01-25)

XIV GARBĖS TEISMAS(2020-01-25 – 2022-02-26)
Pirmininkas: Antanas Burokas (2020-01-25 – 2022-02-26)
Narys: Bronislovas Juozaitis (2020-01-25 – 2022-02-26)
Narys: Arnoldas Kulikauskis (2020-01-25 – 2022-02-26)

XV GARBĖS TEISMAS(2022-02-26 – )
Pirmininkas: Antanas Burokas (2022-02-26 –)
Narys: Bronislovas Juozaitis (2022-02-26 –)
Narys: Jonas Juodka (2022-02-26 –)

2014-03-02 – 2014-12-19
sąrašą sudarė:
Vytautas Račkauskas
LKKSS VAS narys