← Atgal —LKKSS VAS 20 metų— Toliau →

LKKSS Vilniaus apskrities skyriui 20 metų (2): „Sąjungos atkūrimas“ 

Antrasis straipsnelis ciklui „LKKSS Vilniaus apskrities skyriui 20 metų“ turėtų būti skirtas 1993 m. įvykusiam Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) atkuriamajam suvažiavimui. Deja, šio susirinkimo dokumentai yra arba dingę, arba jie yra 2013 m. birželio mėn. LKKSS valdybos sprendimu išvežti iš Vilniaus į Kauną ir iki dabar negrįžo atgalios, bent kopijos pavidalu…

Iš „žaliojo bukleto“ apie LKKSS, išleisto apie 2003-2007 m. (išleidimo data nenurodyta, bet yra tikra tai, kad tuo metu LKKSS Vilniaus apskrities skyriui vadovavo Zigfridas Jankauskas), yra žinoma, kad Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos atkuriamasis suvažiavimas įvyko 1993 m. sausio 23 d. Vilniuje.

„Jame priimtas nutarimas atkurti LKKSS. Pirmasis atkurtos savanorių kūrėjų sąjungos pirmininku išrinktas Vytautas Jasiulaitis. Teisingumo ministerijai buvo pateiktos pažymos su prašymu juridiškai įregistruoti LKKSS kaip visuomeninę organizaciją. Reikėjo ne kartą keisti ir derinti kai kuriuos įstatų punktus, ypač susijusius su karyba ir ginklais.“ (citata iš „žaliojo bukleto“, kalba netaisyta).

Iš Lietuvos Respublikos (LR) Teisingumo ministerijos Visuomeninės organizacijos registravimo pažymėjimo matyti, kad vadovaujantis LR visuomeninių organizacijų įstatymu LKKSS Teisingumo ministerijos įregistruota tik 1996 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 371-V (tuo metu suteiktas pirminis kodas – 9169695). Pažymėjime nurodytas LKKSS adresas – Pilies g. 22, Vilnius. Pažymėjimą pasirašė tuometis Teisingumo ministras A. Valys.

Tai kuri LKKSS atkūrimo data tikroji? 1993 ar 1996 m.? Egzistuoja ir trečia versija. Pavyzdžiui, tarpukario LKKSS žinovė istorikė dr. Aušra Jurevičiūtė internetinėje erdvėje teigia (straipsnis „Savanorių kūrėjų vienijimosi idėjos įgyvendinimas 1926 metų rudenį“, www.parlamentostudijos.lt/Nr.8/8_istorija_5.htm, žr. straipsnio įvadą), kad LKKSS atsikūrė 1994 m., turbūt turėdama mintyse pirmojo LKKSS skyriaus – Vilniaus apskrities skyriaus (VAS) – įregistravimą Juridinių asmenų registre, Vilniaus filiale, 1994 m. lapkričio 10 d. (LKKSS VAS visuotinis steigiamasis suvažiavimas, kurio metu buvo priimti LKKSS VAS įstatai, vyko kiek anksčiau – 1994 m. rugsėjo 2 d.). Siūlytume likti prie pirmapradžio varianto – LKKSS atsikūrė 1993 m. sausio 23 d., o vėlesnės minėtos datos tik patvirtina liudininkų teiginius, kad organizacija sunkiai skynėsi kelią į visuotinį juridinį pripažinimą (gali būti, kad kai kas labai nenorėjo, kad atgimtų LKKSS).

Tie patys gyvi liudininkai teigia, kad LKKSS atkuriamasis suvažiavimas vyko Vilniuje, Kapsų gatvėje esančio Lietuvos kariuomenės (LK) karinio dalinio pastato Aktų salėje (tuo metu ten bazavosi Geležinio Vilko brigada, dabar – LK Jungtinis štabas). Pasak suvažiavimo dalyvių, renginys buvo emociškai audringas ir truko iki vėlumos.

Kiek buvo suvažiavimo dalyvių? Kurie iš jų „vilniečiai“? Kas surašyta suvažiavimo protokoluose? Nežinoma. Bet yra vilties, kad suvažiavimo dokumentai bus atrasti, nes 2014 m. birželio-liepos mėnesiais vyksta intensyvus susirašinėjimas elektroniniu paštu ir net oficialiais raštais tarp LKKSS valdybos ir LKKSS VAS valdybos, „vilniečiams“ intensyviai prašant prieigos prie centrinių LKKSS archyvų. Tuomet ir bus galima šį straipsnelį papildyti ir praplėsti…

Kodėl „vilniečiai“ susidomėjo LKKSS atkuriamojo suvažiavimo dokumentais? Susidarė paradoksali situacija: 2014 m. rugsėjo 2 d. LKKSS VAS minės savo veiklos pradžios 20-metį, bet visų pirmųjų skyriaus narių narystės pradžia nustatyta 1995 arba 1996 m. pagal LKKSS nuolatinio pažymėjimo išdavimo datą. Tai yra neteisinga, nes tiek visos LKKSS, tiek LKKSS VAS, įkūrėjais tampa „mistinės asmenybės“, o ne realūs žmonės, kurių nemaža dalis ir dabar yra LKKSS nariai. Atradus 1993 m. sausio 23 d. Vilniuje įvykusio LKKSS atkuriamojo suvažiavimo protokolą ir dalyvių sąrašus, galima būtų tiksliai atkurti pirmųjų LKKSS VAS narių (signatarų) narystės pradžią.

Bent iš dalies LKKSS narystės pradžią galima būtų atstatyti pagal išsaugotų LKKSS „Laikinųjų pažymėjimų“ išdavimo datas. Tokio pobūdžio pirmas rašytinis prašymas (2014–07–22) su Laikinojo pažymėjimo kopijomis jau yra pateiktas svarstyti LKKSS VAS valdybai (numatytas posėdis 2014-08-05).

Prašoma atstatyti 23-jų LKKSS VAS esamų ir buvusių narių narystės pradžią pagal LKKSS Laikinojo pažymėjimo išdavimo datą: nuo 1994-01–10 Daliui Butkauskui, Tadui Durgolcui, Gražinai Durgolcienei, Alfoncui Gudašiui, Juozui Karsokui, Antanui Kurpavičiui, Antanui Namajuškai, Alfonsui Pimpei, Romualdui Polėkui, Antanui Pukeniui, Stanislovui Pumpučiui, Valentinui Šapalui, Stasiui Širvinskui, Juozui Užurkai; nuo 1994-02–18 Petrui Simonavičiui, Artūrui Surgailiui; nuo 1994-03–10 Gintarui Ališauskui, Antanui Gasparui, Liutaurui Kavaliūnui, Stepui Marcinkevičiui, Algiui Mateikai, Kaziui Aloyzui Mickevičiui ir Zigmui Polinauskui.

LKKSS Laikinuosius pažymėjimus 2014 m. sausio mėn. Vytautui Račkauskui perdavė pirmasis LKKSS VAS pirmininkas Petras Musteikis (buvo užsilikę asmeniniame namų archyve Vilniuje, pats tuo metu ilgą laiką gyveno užsienyje). 2014 m. liepos mėn. jie perduoti LKKSS VAS pirmininkui Albertui Daugirdui, kad gražintų atminčiai LKKSS VAS nariams.

2014-08-01    ats. ltn., dr. Vytautas Račkauskas
LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus narys

P.S. „Istorinius dokumentus reikia ne tik saugoti, bet ir viešinti…“

← Atgal —LKKSS VAS 20 metų— Toliau →