Prie dovanojamųjų knygų dėžės nuotrauka istorinei atminčiai – Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės delegacija su Maišiagalos LDK Algirdo gimnazijos administracija (iš kairės į dešinę): ats. mjr. Jonas Juodka, direktorė Kristina Bajevienė, ats. mjr. Antanas Burokas, pavaduotoja ugdymui Virginija Giedraitytė ir ats. ltn., dr. Vytautas Račkauskas

Ramovės parama Maišiagalos ir Barskūnų mokykloms

Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės viršininko Gaudento Aukštikalnio ir vyr. specialisto, ats. mjr. Antano Buroko rūpesčio dėka, 2017 m. gegužės 5 d. Ramovė padovanojo virš pusantro šimto naujų, ne senesnių kaip 5 metų, knygų ir knygelių Vilniaus rajono Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijai ir Širvintų rajono Barskūnų pagrindinei mokyklai.