LKKSS VAS valdybos padėka

2015 m. lapkričio 9 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Ramovėje oficialiai ir iškilmingai buvo įteikta LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus valdybos padėka. „Už garbingą Lietuvos kariuomenės istorijos propagavimą žurnale „Savaitė“ LKA Karo istorijos centro vyr. mokslo darbuotojui, istorikui Manvydui Vitkūnui

VAS nariai pagerbė Lietuvos karių atminimą

Per Visų Šventųjų dieną ir Vėlines LKKSS VAS nariai lankėse įvairiose Lietuvos kapinėse ir pagal galimybes pagerbė visų kartų Lietuvos karių atminimą (uždegdami žvakutę ir/ar sukalbėdami maldą, perrišdami paminklus trispalve juosta). Daugiau sužinosite paspaudę (suaktyvinę) informacijos pavadinimą.

Uždekime Vėlinių žvakę

Artėjant Visų Šventųjų (Mirusiųjų) ir Vėlinių dienai, LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus valdyba ragina Sąjungos narius pagerbti visų kartų žuvusių ir mirusių Lietuvos karių atminimą Vilniuje ir visoje Lietuvoje, uždegant ant Lietuvos karių kapų žvakę, gal sutvarkant kapo aplinką ir/ar sukalbant maldą.

Prieš Vėlines sutvarkyta VAS sklypo aplinka

KAM būrio vadas plk. ltn. Vidas Zabiela organizavo vyrus sutvarkyti LKKSS VAS skirto sklypo aplinką: supurentos, nuravėtos tuščios kapavietės, nupjauta žolė, nušluoti takeliai, sugrėbta žolė, sugrėbti ir išvežti lapai; nuvalytas paminklinis akmuo. Talkoje su Vidu dalyvavo mjr. Saulius Juškevičius ir mjr. Ramūnas Grėsius.

Kviečiame dalyvauti šaudymo pratybose

Pagal LKKSS VAS 2015 m. veiklos planą, VAS valdyba spalio 29 dieną organizuoja šaudymo asmeniniu ginklu (pistoletu/revolveriu) pratybas KASP šaudykloje, siekiant palaikyti skyriaus narių kovinio šaudymo įgūdžius. Dėl dalyvavimo pratybose prašome kreiptis į VAS valdybos pirmininką ir kitus valdybos narius.

LKKSS VAS pateikė kandidatą „Lietuvos karžygio“ nominacijai

LKKSS VAS valdyba atsiliepė į kvietimą pateikti kilnios istorijos pavyzdį visuomenei. Pateiktas kandidatas gauti nominaciją „Lietuvos karžygys“ – ats. gr. Ramūnas Šerpatauskas yra yra artimai susijęs su vilniečių kariuomenės kūrėjų savanorių veikla. Daugiau sužinosite paspaudę (suaktyvinę) informacijos pavadinimą.

VAS narė R. Juknevičienė kviečia į susitikimą

LKKSS VAS narė, Lietuvos Respublikos Seimo narė, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė ir šešėlinė krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė pakvietė LKKSS Vilniaus skyriaus narius į susitikimą. Susitikimas vyks Vilniaus įgulos karininkų ramovėje spalio 22 d. (ketvirtadienį) 18.00 val. Susitikimo vieta – 306 kab. (III aukštas). Planuojama susitikimo trukmė – iki 1 val. Galima bus užduoti jus dominančius  klausimus.

Atsiimkite užsakytą LKKSS VAS puodelį

LKKSS VAS valdyba užsakė ir jau pagaminti puodeliai su LKKSS VAS simbolika. VAS nariai, iš anksto užsakę puodelius, jau gali juos atsiimti. Kreipkitės į VAS valdybos pirmininką arba iždininką. Daugiau detalių sužinosite paspaudę (suaktyvinę) informacijos pavadinimą.