Mokomojo junginio karių grupė 1991 m. Pirmas iš dešinės – R. Gvazdauskas

Renkama parama LKKSS steigėjui

LKKSS VAS Geležinio vilko būrio nariai kviečia prisidėti paremiant sunkioje materialinėje ir sveikatos būklėje atsidūrusį bendražygį Rimantą Gvazdauską

2021-08-21 Savanorio A.Sakalausko žūties vietoje. Michail Lysenko (KASP) nuotr.

Paminėta Apgintos Laisvės 30-mečio sukaktis

Rugpjūčio 21 d. Vilniuje paminėtos Paskutinės okupacijos aukos, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo gynėjo kario savanorio Artūro Sakalausko 30-osios žūties metinės