Apie A.Jasinską /„Dzūkų žinios“ 2015-07-09

„Dzūkų žinios“ 2015-07-09

Svaiginanti kariška paprasto vaikino iš Šulnelių kaimo karjera

Vilma Danauskienė

Atiduodant pagarbą Kalniškės mūšio didvyriams. Asmeninio albumo nuotraukoje Arturas Jasinskas (kairėje) su buvusiu klasės draugu, taip pat karininku, kpt. Kęstučiu Pilecku, konservatoriais politikais Auksute Ramanauskaite–Skokauskiene, Radvile Morkūnaite–Mikulėniene ir Vaidu Šalaševičiumi
Atiduodant pagarbą Kalniškės mūšio didvyriams. Asmeninio albumo nuotraukoje Arturas Jasinskas (kairėje) su buvusiu klasės draugu, taip pat karininku, kpt. Kęstučiu Pilecku, konservatoriais politikais Auksute Ramanauskaite–Skokauskiene, Radvile Morkūnaite–Mikulėniene ir Vaidu Šalaševičiumi

Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadu paskirtas iš Lazdijų rajono Šulnelių kaimo kilęs 45 metų Arturas Jasinskas.
Lazdijiškis vadovaus per 5000 karių savanorių ir profesionalių karių pajėgoms.
Tai – aukščiausios iki šiol karinės pareigos, kurias per visą atkurtos nepriklausomos Lietuvos laikotarpį yra pasiekęs bent vienas Lazdijų krašto vaikinas ar mergina.
Simboliškas sutapimas – iki naujojo paskyrimo likus keletui dienų, naujojo Krašto apsaugos savanorių pajėgų vado gimtosios Lazdijų rajono savivaldybės taryba savo sprendimu oficialiai patvirtino pradedanti bendradarbiavimą su Krašto apsaugos savanorių pajėgomis ir Lietuvos šaulių sąjunga.

Mokėsi daugiausiai karininkų išugdžiusioje Lietuvos mokykloje

Vos prieš keletą dienų pats Arturas grįžo iš Jungtinių Amerikos Valstijų, kur studijavo karinės kvalifikacijos kėlimo mokymuose.
„Kaip vertinu? Be abejo, smagu, kad pastebėjo, įvertino. Tai – atsakomybė ir garbė man“, – paklaustas, kaip jaučiasi paprastas vaikinas iš gretimo kaimo, pasiekęs vieną aukščiausių pozicijų Lietuvos kariuomenėje, atsako A. Jasinskas.
Ir tradiciškai statutiniam pareigūnui būdingai priduria: „Tėvynės labui!“.
Arturą Jasinską, kurio gimtoji pirkia stovi vos už poros kalvų nuo manosios sodybos, prisimenu iš mokslo tuometinėje Lazdijų vidurinėje mokykloje laikų.
Paprastas vaikinas, kuris po mokyklos skubėdavo padėti namuose nudirbti ūkio darbus, niekuo labai neišsiskyrė iš tos laidos bendraamžių.
Į juos, vyresnius keletu metų, žvelgdavome su tam tikra baime, pagarbiai. Tai buvo ta dabartinės Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos moksleivių laida, kuri išaugino ne vieną puikią karjerą, tarp jų – ir karinę, padariusį jauną žmogų.
Buvęs Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos rinktinės ilgametis savanoris ir dabartinis Lietuvos šaulių sąjungos Lazdijų rajono jaunųjų šaulių vadas kapitonas Kęstutis Pileckas – vienas iš Arturo Jasinsko buvusių bendraklasių Lazdijų vidurinėje mokykloje.
Buvę bendraklasiai, o vėliau – ir ilgamečiai bendradarbiai gražiai bendrauja ir bendradarbiauja iki šiol.
O ir pati naująjį Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadą nuo vaikystės ugdžiusi mokslo įstaiga gali pelnytai didžiuotis daugiausiai Lietuvos karininkų išugdžiusios mokslo įstaigos titulu: Lazdijų gimnazija turi net savo karininkų klubą, kuris periodiškai susirenka ir visokeriopai remia savo pirmąją mokslo šventovę.

Meras A. Margelis: „Dzūkijos kraštas pelnytai gali didžiuotis savo patriotiškumu“

Oficialiai naujųjų pareigų perėmimo ceremonija įvyks rytoj, penktadienį, liepos 3 dieną Vilniuje, aikštėje priešais Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabą.
Pirmadienį, vos Lietuvos kariuomenei pranešus apie naujai skiriamą Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadą A. Jasinską, Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis neslėpė džiaugsmo, kad kraštietis paskirtas į tokias aukštas pareigas.
„Sveikinu, džiaugiuosi, didžiuojuosi ir dėkoju gerbiamam Arturui Jasinskui už tai, kad garsina Lazdijų kraštą, garbingai jam  atstovauja Lietuvoje ir mūsų tarptautinių sąjungininkių tarpe, savo asmeniniu pavyzdžiu įkvepia ir motyvuoja Lietuvos ir, visų pirma, Lazdijų krašto jaunus žmones mylėti tėvynę, būti savo krašto patriotais, siekti tikslo“, – sako A. Margelis.
Pasak politiko, tai, kad iš Lazdijų krašto kilęs karininkas tapo vienu iš Lietuvos kariuomenės struktūrinio padalinio vadu, – dėsningumas, o ne atsitiktinumas.
„Kalniškės mūšio dvasia ir faktas, kad Lazdijų krašte Lietuvos rezistencinis pasipriešinimas buvo aktyviausias visoje pokario Lietuvos teritorijoje rodo, kad šis kraštas užaugino jau ne vieną kartą žmonių, kurie yra tėvynės patriotai, garbingi ir dori savo Lietuvos vaikai ir jos laisvės gynėjai“, – įsitikinęs Lazdijų rajono savivaldybės vadovas.
Anot konservatoriaus A. Margelio, patriotiškam, tautiniams ir doroviniam jaunos kartos ugdymui Lazdijų rajono savivaldybėje visuomet buvo teikiamas prioritetas, ir taip bus ateityje.
„Pono Arturo karjeros sėkmė – patvirtinimas ir mums, kad einame teisingu keliu“, – teigė jis.

Arturo Jasinsko biografija

Gimė 1969 m. gruodžio 18 d. Lazdijų rajono tuometinės Kučiūnų apylinkės (dabar – Kučiūnų seniūnija) Šulnelių kaime.
Nuo 1977 m. iki 1987 m. mokėsi  Lazdijų vidurinėje mokykloje. 1992 m. įgijo bakalauro, o 1994 m. – Edukologijos magistro laipsnį Lietuvos kūno kultūros akademijoje.
1991 m. sausio 15 d.  įstojo į Savanorišką krašto apsaugos tarnybą (SKAT) savanoriu. Iki 1993 m. spalio mėn. buvo Kauno rinktinės 212 kuopos savanoris. Kartu su pirma Lietuvos savanorių grupe 1993 m. rugpjūčio mėnesį 3 savaites mokėsi Danijos Nacionalinės gvardijos skyrininkų lygio kursuose. 1993 m. spalio 23 d. buvo paskirtas SKAT Kauno rinktinės 212 kuopos vadu.
1994 m. rugpjūčio pabaigoje išvyko į  UNFROFOR misiją Kroatijoje, kur tarnavo vienerius metus LITPLA 1 ir 2 būriuose.
Nuo 1995 m. rugsėjo – Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Tarptautinių ryšių departamento Daugiašalių projektų skyriaus vyriausiasis specialistas, atsakingas už taikos palaikymo reikalus. Nuo 1998 m. rugpjūčio 3 d. iki 2003 m. gegužės mėn. – Lietuvos atstovas/ryšio karininkas Vyriausioje jungtinių pajėgų Europoje vadavietėje (SHAPE) Belgijoje.
Po to tarnavo KAM Gynybos štabe, baigė kvalifikacijos kėlimo kursus Nyderlanduose ir Slovakijoje, vienerius metus mokėsi Baltijos gynybos koledže operacinio lygmens kursuose, 2008–2011 m. buvo KASP  Dainavos apygardos 1R vadas.
Tarnybos Alytuje metu, 2009–2010 m., tarnavo PAG–10 štabo viršininko pozicijoje Afganistane.
Nuo 2011 m. iki 2014 m. Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento  INFOOPS skyriaus viršininkas. Nuo 2014 m. birželio mėn. iki 2015 m. liepos mėn. mokėsi strateginio lygmens kursuose JAV Sausumos pajėgų karo koledže, kur įgijo Strateginių studijų magistro laipsnį.
Apdovanotas Kariuomenės kūrėjo-savanorio medaliu, kariuomenės medaliu už nuopelnus, krašto apsaugos ministro vardiniu ginklu. Vedęs, turi du sūnus. Moka anglų, rusų, lenkų kalbas.

Apie Krašto apsaugos savanorių pajėgas

Pajėgos oficialiai įkurtos 1991 metų sausio 17 dieną. Tuo metu jos vadinosi Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba (SKAT).
2003 metais KASP integruotos į Sausumos pajėgų sudėtį.
Šiandien KASP rengia karius savanorius siekiant vystyti ir išlaikyti parengtus, perdislokuojamus, nustatytą laiką nustatytoje vietovėje išlaikomus pajėgumus, gebančius savarankiškai (naudojant mažų padalinių taktiką), Lietuvos kariuomenės ar sąjungininkų sudėtyje, užtikrinti nacionalinių poreikių ir Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų vykdymą.
Krašto apsaugos savanorių pajėgas sudaro Savanorių pajėgų štabas, šešios rinktinės, apimančias visą Lietuvos teritoriją.
Krašto apsaugos savanorių pajėgos yra formuojamos iš karių savanorių ir profesinės karo tarnybos karių. Pajėgose tarnauja apie 4500 karių savanorių ir apie 700 profesinės karo tarnybos karių.
Krašto apsaugos savanorių vadą penkeriems metams skiria krašto apsaugos ministras kariuomenės vado teikimu.

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *