Trumpa LKKSS VAS veiklos apžvalga pasitinkant LKKSS 90-metį

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS 
VILNIAUS APSKRITIES SKYRIAUS
TRUMPA VEIKLOS APŽVALGA

(7-ios tezės pasitinkant LKKSS 90-metį)

 1. LKKSS VAS puoselėja istorinę savanorių kūrėjų atmintį:
  2009 m. organizavo paminklo „Kariams – Lietuvos kariuomenės kūrėjams savanoriams“ Vilniuje, Liepynės kapinėse finansavimą ir statybą (2009 – 2013 m. projekto kaina – 4344,30 Eur. (15 tūkst. litų)). Tai pirmas ir kol kas vienintelis paminklas LK kūrėjams savanoriams nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais.
  1999 – 2014 metais LKKSS VAS valdyba ar atskirų skyriaus nariai inicijavo, įvykdė ir parėmė ne vieną panašų projektą: atminimo lentos 1919 metais žuvusiems savanoriams J. Kalasiūnui ir A. Zambosevičiui įrengimą Kaune (1999 m. paaukota 28,96 Eur.), paminklus žuvusiems „Vytauto“ apygardos „Liūto“ rinktinės partizanams Kileviškių kaime Anykščių r. (2005 m.), „Laisvės šaukliams“ Juknėnų kaime Utenos r. (2008 m.), Lietuvos partizanams Užpaliuose Utenos r. (2008), Laisvės gynėjams Svėdasuose Anykščių r. (2009 m.), paminklą partizano nužudymo vietoje Bikuškyje Utenos r. (2010 m.), paminklą Lietuvos savanoriui Pranui Dauniui Kaune (2014 m. paaukota 241,95 Eur.) ir kt.
 2. 2013-03-11 Prie paminklo generolui Jonui ŽemaičiuiKnygų dovanojimo Pietryčių Lietuvos lietuviškoms mokykloms akcija. 2012 – 2015 metais 10-čiai Šalčininkų, Širvintų ir Vilniaus rajonų savivaldybių mokyklų bibliotekų padovanota 2798 knygos, iš jų 1006 knygos ne senesnės negu 5 metų (36 proc.), už 11966,64 Eur. Lėšas paaukojo LKKSS VAS nariai (5197,15 Eur), kitų LKKSS skyrių nariai (Šiaulių, Marijampolės ir Kauno skyriai) bei gausūs rėmėjai. Už jas nupirkta 667 knygos, kitas knygas – 1850 vnt. – sunešė ir padovanojo aukotojai.
 3. Jauniesiems šauliams dovanoja aerosoftinius ginklus. 2012 – 2013 metais už narių suaukotas lėšas LKKSS VAS nupirko ir padovanojo mokomųjų ginklų G-36C ir G36KE 6 vienetus Lietuvos šaulių sąjungos Vilniaus rinktinės Šalčininkų, Vilniaus miesto ir Elektrėnų kuopų Jaunųjų šaulių būriams (po 2 vnt. kiekvienam būriui), bendra akcijos samata – 1012,22 Eur.
 4. Materialiai remia LR Krašto apsaugą – Lietuvos kariuomenę ir su ja susijusias struktūras. 2011 – 2015 metais LKKSS VAS Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijai padovanojo mokomuosius ginklus G-36C (4 vnt.), o jos bibliotekai daugiau kaip 50 knygų apie Lietuvos istoriją, Vilniaus įgulos karininkų ramovei – konferencinį televizorių su sienos laikikliu, LK Gedimino štabo batalionui – fotoaparatą Nikon D3200, Karo kartografijos centrui – multimedijos projektorių. Iš LKKSS VAS iždo šiom dovanom skirta virš 2000 –  LKKSS VAS tapo rimtu LK „donoru“.
 5. Parama kovojančiai Ukrainai – nuo Maidano revoliucijos iki Ukrainos karių savanorių. 2014 – 2016 metais surengtos 4-ios aukojimo akcijos ir gautos lėšos – pinigais arba daiktais – nusiųstos į Ukrainą (virš 4000 Eur.)
 6. Patriotine dvasia auklėja jaunąją kartą. 2000 – 2001 metais LKKSS VAS atstovai švenčių progomis lankė Minties g. Vilniuje esančius vaikų namus (per 3 vizitus už 35,73 Eur. nupirkta saldainių ir kanceliarinių prekių). 2013 ir 2014 metais pravesta Jonavos Lietavos pagrindinės mokyklos vaikų vasaros stovykla ,,Jaunasis kovotojas“. Skyriaus nariai įvairiomis progomis, ypač Laisvės gynėjų dieną, dalyvauja Vilniaus apskrities mokyklų minėjimuose, pilietinio ugdymo pamokose.
 7. Socialiai rūpinamasi savo skyriaus nariais. 2012 – 2014 metais iš LKKSS VAS iždo buvo suteikta skubi finansinė parama 6 skyriaus nariams ar mirusių narių artimiesiems už 1481,12 Eur. Anksčiau (1994 – 2011 metais) VAS savo nariams išmokėdavo pinigus tik už atliktus darbus ar su veikla susijusias sąnaudas.

Parengė LKKSS VAS narys
ats. ltn., dr. Vytautas Račkauskas
2017-01-19

 

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *