„Mes nugalėjom“: pirmasis pasipriešinimas sovietų kareiviams 1990 metais / LRT 2017-05-13

www.lrt.lt/mediateka

2017-05-13 LRT dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“: pirmasis pasipriešinimas sovietų kareiviams 1990 metais

Autoriai – Virginijus Savukynas ir Viktorija Zavistanovič

1990 m. balandžio 20 d. ginkluoti sovietų kareiviai Vilniuje užgrobė Lietuvos leidybos įmonės „Spauda“ spaustuvę ir spaustuvės pastatus, esančius Maironio gatvėje. Užgrobimo metu buvo sužalota apie 30 žmonių, tarp jų – Aukščiausios Tarybos deputatas Z.Vaišvila.

Virgilijaus Usinavičiaus nuotraukoje netrukus pirmuoju atkurtos nepriklausomos Lietuvos krašto apsaugos departamento direktoriumi tapsiančiam Audriui Butkevičiui trisdešimt, ir jis dar nežino, kad spaustuvės Vilniuje Maironio gatvėje šturmas – tik ledkalnio viršūnė lauksiančioje ilgoje ir kruvinoje kovoje dėl šalies nepriklausomybės.

Kas buvo tie žmonės, kuriems teko pirmiesiems pasipriešinti sovietų kareiviams ir apginti ką tik atkurtos nepriklausomos Lietuvos turtą.  Ar jie žinojo, į kokią operaciją yra siunčiami ir kokios galėjo būti pasekmės?

Pasakoja:
Kovo 11-osios akto signataras, buvęs Krašto apsaugos departamento gen. direktorius Audrius Butkevičius, 
buvusi Sąjūdžio atsakingoji sekretorė Angonita Rupšytė,
atsargos majoras, buvęs Sąjūdžio žaliaraištis Romualdas Balceris,
buvęs Sąjūdžio žaliaraiščių koordinacinės tarybos narys Rolandas Razulevičius,
buvęs Sąjūdžio žaliaraištis Romualdas Šuliokas

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *