Janulionis Linas Gediminas 1925 2014

Linas Gediminas Janulionis
1925 – 2014

Linas Gediminas Janulionis 1925-03-23 - 2014-12-23

Gimė 1925 m. kovo 23 d. Lietuvos karo gydytojo, pulkininko Lino Janulionio ir Liucijos Janulionienės šeimoje. Tėvas, kaip nepriklausomybės kovų 1918-1919 m. dalyvis, buvo apdovanotas Kūrėjų savanorių medaliu.
1944 m. vasarą, kaip savanoris, įsijungė į Tėvynės apsaugos rinktinę, kad galėtų kovoti prieš grįžtančius sovietinius okupantus. Pirmojo savanorių pulko antrojo bataliono ketvirtos kuopos sudėtyje buvo fronte prie Ventos. Spalio mėn. dalyvavo kautynėse prie Sedos, vėliau ties Barstyčiais, kitose Žemaitijos vietovėse, kuriose vyko priešo stabdymas. 1945 m. kovo mėn. Vokietijoje pateko į sovietų kariuomenės nelaisvę. Paleistas iš nelaisvės 1947 m. rudenį.
Pabaigęs Lietuvos žemės ūkio akademiją  dirbo pedagoginį darbą įvairiose Lietuvos vietovėse. Nuo 1963 m. iki išėjimo į pensiją 1985 metais, dirbo Vilniaus žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikume pavaduotoju administracijos-ūkio reikalams.
Nuo 2013 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus KASP 8 rinktinės karių savanorių būryje.
Mirė 2014 m. gruodžio 23 d.Vilniuje. Palaidotas Kaune.

Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1999 m.), Šaulių ženklo III laipsnio ordinu (1996 m. už nuopelnus 1944 metais ginant Lietuvos garbę ir nepriklausomybę), Sedos kautynių medaliu (2008 m.).