Netekome bendražygio

1 komentaras
Vytautas Račkauskas

Dėkoju visiems, kurie rado laiko ir galimybę sudalyvauti savanorio kūrėjo L. G. Janulionio, Sedos kautynių dalyvio, pagerbime-išlydėjime į Amžinybę. Stovėti Garbės sargyboje, šalia antrosios kartos savanorio urnos – mums GARBĖ, o artimiesiems –atminimas apie savanorius kūrėjus, kol jie bus gyvi šioje žemėje… Taip kuriamas garbingas įvaizdis apie mūsų Sąjungą ir jos narius… „Vienas už visus, visi už vieną”, kaip rašė A. Diuma savo romane „Trys muškietininkai”.

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *