Kamantauskas Aleksandras (1906 1941)

Jaunesnysis leitenantas Aleksandras Kamantauskas
(1906 – 1941)

Aleksandras Kamantauskas (1906 – 1941)Gimė 1906 m. rugpjūčio 4 d. Laigės vnk., Vilkijos vls., Kauno aps. 1930 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto Teisių skyrių, dirbo juristu Užsienio reikalų ministerijoje, 1932 – 1934 m. – Kauno apygardos teisme.
1935 m. rugsėjo 15 d. baigus Karo mokyklą suteiktas artilerijos ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į artilerijos karininkų atsargą. Nuo 1935 m. advokatas. Nuo 1936 m. gruodžio 23 d. Lietuvos šaulių sąjungos I Kauno rinktinės 63 Teisingumo ministerijos šaulių būrio narys. Iki 1938 m. dirbo Darbo rūmuose juriskonsulto padėjėju, žurnalo “Darbas” redaktoriumi. 1939 m. lapkričio 25 d. su šeima persikėlė į neseniai atgautą Vilnių, dirbo Vilniaus miesto savivaldybėje pirmuoju juriskonsulto padėjėju,  žurnalo „Tėvų žemė“ redaktoriumi.
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą paskirtas Vilniaus savivaldybės juriskonsultu. Nuo 1941 m. kovo 12 d. pasitraukė iš tarnybos ir vertėsi privačia advokato praktika.
1941 m. sausį įsitraukė į antisovietinę veiklą, dalyvavo įkuriant V. Bulvičiaus grupę, kuri vėliau buvo pavadinta Lietuvių aktyvistų fronto (LAF)  Vilniaus štabu.
1941 m. birželio 3 d. suimtas, kalintas Vilniuje, nuo rugpjūčio 23 d. – Gorkio kalėjime. 1941 m. lapkričio 28 d. Maskvos karinės apygardos Karo tribunolo nuteistas mirti. 1941 m. gruodžio 18 d. sušaudytas Gorkio kalėjime.

Apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi (1997 m., po mirties).

pagal „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ 4 tomas, 145 p.
1941 m. Birželio sukilimas Lietuvoje / J.Jankauskas. Vilnius LGGRTC, 2010 (287-292 p.)