Antanas Aginskis
1936 – 2019

Gimė 1936 m. rugpjūčio 18 d. Laugalio kaime, Kelmės vls., Raseinių aps. 1954 m. baigė 8 klases Lyduvėnų vidurinėje mokykloje. 1955 m. rugsėjo mėn. buvo paimtas į sovietinę armiją, metus tarnavo Vakarų Sibire, du – Šiaurės Urale, 1958 m. rudenį demobilizuotas seržanto laipsnyje.  1959 m. pavasarį buvo priimtas eiliniu žinybiniame milicijos divizione Vilniuje. Televizijos ir radijo komiteto apsaugos divizione postininku ištarnavo 25 metus.  1984 m. komisuotas. Iki 1989 m. gegužės 15 d. dirbo Televizijos ir radijo komiteto dekoracijų gamybos ceche.
Po 2000-ųjų dirbo zakristijonu Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje.

1988 m. vasario 15 d. – Lietuvos Nepriklausomybės 70-mečio išvakarėse – ant daugiaaukščio RTV pastato Konarskio gatvėje iškėlė lietuvišką trispalvę. Apie įvykį pranešė užsienio radijo stotys. Televizijos ir radijo pastatuose S. Konarskio gatvėje kagėbistai ir milicininkai su vilkšuniais ieškojo „nusikaltimo“ pėdsakų.
Nuo 1989 m. buvo Lietuvos tautininkų sąjungos, Lietuvos šaulių sąjungos narys.
1991 m. sausio mėn. dalyvavo Aukščiausiosios Tarybos gynyboje. 1991 m. sausio 13 d. Aukščiausiosios Tarybos rūmuose prisiekė Lietuvos Respublikai.
Nuo 1995 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus Šaulių būryje.
Mirė 2019 m. lapkričio 2 d.

 

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *