Gvazdauskas Rimantas 1961 2022

Dim. vyresnysis leitenantas Rimantas Gvazdauskas
1961 – 2022

Gimė 1961 m. rugpjūčio 1 d. Vilniuje.
Įgijo vidurinį profesinį išsilavinimą, statybininko specialybę.

Tarnybą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemoje pradėjo 1990 m. liepos 2 d. Krašto apsaugos departamento (KAD) svarbių valstybinių objektų apsaugos budėtoju. 1990 m. lapkričio 23 d. Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje prisiekė Lietuvos Respublikai. 1991 m. saugojo Aukščiausiosios Tarybos rūmus.
Nuo 1991 m. vasario 1 d. –  Atskiros apsaugos kuopos skyrininkas, nuo birželio 1 d. – Mokomojo junginio skyrininkas, nuo rugpjūčio 1 d. – būrio vadas. 1991 m. gruodžio 1 d. paskirtas Greito reagavimo rinktinės būrio vadu. 12991 m. gruodžio 30 d. suteiktas leitenanto laipsnis. Nuo 1992 m. rugpjūčio 1 d. – „Geležinio Vilko“ brigados Klaipėdos bataliono kuopos vadas. 1992 m. lapkričio 26 d. suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis. Nuo 1993 m. kovo 1 d. – „Geležinio Vilko“ brigados sporto klubo „Geležinis Vilkas“ treneris. 1993 m. balandžio 1 d. išleistas į atsargą.

1993 m. sausio 23 d. dalyvavo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) atkuriamajame suvažiavime kaip Lauko kariuomenės brigados „Geležinis Vilkas“ delegatas. Nuo 2021 m. spalio buvo LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus narys Geležinio Vilko būryje.

Mirė 2022 m. spalio 26 d. Vilniuje. Palaidotas Karveliškių kapinėse.

Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.).