Indriūnas Aleksandras Algimantas 1937 2023

Aleksandras Algimantas Indriūnas
1937 – 2023

Gimė 1937 m. liepos 2 d. Svėdasuose Anykščių rajone. 1945–1956 m. mokėsi Svėdasų vidurinėje mokykloje. Iš dešimtosios klasės rudenį mobilizuotas į privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, 1956–1959 m. tarnavo kariniame dalinyje Rusijos šiaurėje.

1963 m. baigė Vilniaus vakarinę vidurinę mokyklą, 1967 m. – Vilniaus politechnikumo vakarinį skyrių.

1960–1966 m. dirbo Vilniaus grąžtų gamykloje inžinieriumi technologu, 1966–1972 m. Radijo komponentų gamykloje inžinieriumi. 1972–1982 m. dirbo Lietuvos kultūros paminklų restauravimo treste Metalo darbų restauravimo cecho viršininku, ėjo Vitražo, Keramikos, Dirbtinio marmuro, Lipdybos bei Auksavimo cechų vadovo pareigas. Specializavosi vitražų restauravimo srityje. 1982–1987 m. dirbo Vilniaus vaisių ir daržovių susivienijimo Reklamos cecho viršininku, 1987–1993 m. – Lietuvos kultūros paminklų restauravimo treste cecho viršininku. 1993–1994 m. buvo uždarosios akcinės bendrovės „Vada“ Tiekimo skyriaus viršininkas, 1994–1995 m. – bendrovės „Skalvija“ Gamybos cecho viršininkas ir vadybininkas, 1995–1997 m. – uždarosios akcinės bendrovės „INFO-TEC“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, ūkio dalies vedėjas.

1991 m. liepos 2 d. kaip savanoris prisiekė Lietuvos Respublikai. Nuo 1992 m. sausio  iki  1997 m. gruodžio 22 d. buvo Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos, Krašto apsaugos savanorių pajėgų būrio vado pavaduotojas.
Nuo 2009 m. balandžio 2 d. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus KASP 8 rinktinės Didžiosios Kovos apygardos būryje.

Nuo 1961 m. dainavo Vilniaus vyrų chore, dabar – Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“ . Jis 35 metus buvo šio choro tarybos narys, iš jų 12 metų – choro tarybos pirmininkas, vėliau – garbės pirmininkas.

Buvo Tėvynės sąjungos partijos narys. Vienas svėdasiškių draugijos „Alaušas“ iniciatyvinės grupės narių ir steigėjų (2007 m.), buvo tos draugijos tarybos narys, pirmininkas, nuo 2017 m. – garbės pirmininkas. Dalyvavo Vilniaus anykštėnų sambūrio veikloje, buvo jo tarybos narys.

Rašė eilėraščius ir kūrė dainas. Jo poezija spausdinta Svėdasų literatų kūrybos almanache „Žydėjimas“ (2005 m.), žurnale „Trimitas“ ir kituose leidiniuose. Jis sudarė ir išleido dainų rinkinį „Svėdasėno dainos“ (2009 m.), eseistinį rinkinį „Pamąstykime“ (2011 m.). Bendradarbiavo spaudoje, skelbdamas kultūrinę informaciją apie svėdasiškių bei vyrų choro „Aidas“ kultūrinę veiklą.

Mirė 2023 m./ spalio 1 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Liepynės kapinėse LKKSS VAS sklype (kapavietės Nr. 17).