A.A. Aleksandras Algimantas Indriūnas

1 komentaras
Gediminas Juškevičius

Amžiną atilsį Lietuvos patriotui, kariui savanoriui Aleksandrui Algimantui. Kai Tėvynei buvo iškilęs pavojus, jis, būdamas jau garbaus amžiaus, atėjo tarnauti į SKAT Vilniaus rinktinę. Buvau jo būrio vadas. Jis buvo ir dainos mėgėjas, todėl lygiagrečiai savo laisvalaikį skyrė dainavimui Vilniaus karininkų ramovės vyrų chore „Aidas”. Sykį jis man sako: „žinai, man dėl amžiaus jau sunkoka ir tarnauti SKAT-e, ir chore dainuoti”. Pasiūliau rinktis ką nors vieną. Jis pasirinko chorą ir jame garbingai dainavo ne vienus metus. Ginklo broli Aleksandrai Algimantai, tegul bus lengva Tau Liepynės kapinių žemelė, o Dievas gailestingas.

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *