Ats. pulkininkas Darius Kalibatas
1963 – 2024

Gimė 1963 m. rugpjūčio 25 d. Jurbarke.
1986 m. baigė istoriją Vilniaus universitete. 1986–1991 m. dėstė Vilniaus aukštesniojoje statybos mokykloje.

1991 m. kovo 11 d. prisiekė Lietuvos Respublikai. 1991–1992 m. Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos Vilniaus rinktinės kuopos vadas, kovinio rengimo tarnybos viršininkas. 1992–1993 m. Krašto apsaugos mokyklos personalo skyriaus viršininko pavaduotojas. 1993–1995 m. Krašto apsaugos ministerijos Personalo departamento skyriaus viršininko pavaduotojas – vyresnysis specialistas, 1995 m. – to skyriaus viršininkas.
1996–1997 m. išklausė dvejus kursus Vokietijos generalinio štabo akademijoje Hamburge, 2000 m. – krizių valdymo kursus G. Marshallo centre Vokietijoje.
1997–2000 m. ir 2003 m. tarnavo Motorizuotoje pėstininkų brigadoje „Geležinis Vilkas“ – iki 199  m. bataliono vado pavaduotoju – štabo viršininku, nuo 1998 – 2000 m.. Karaliaus Mindaugo bataliono vadu, 2003 m. brigados vado pavaduotoju. 2003 m. suteiktas pulkininko laipsnis.

2000–2002 m. Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjo gynybos klausimams pavaduotojas, 2002–2003 m. Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas.
2003 m. – 2004 m. Lietuvos sausumos pajėgų štabo viršininkas, 2004 – 2006 m. šių pajėgų vadas, nuo 2006 m. buvo Lietuvos karinis atstovas prie Europos saugumo bendradarbiavimo organizacijos. Išleistas į atsargą.

1993 – 2014 m. buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) narys KAM Vilniaus apskrities skyriaus (VAS) būryje, 1994 m. rugsėjo 2 d. dalyvavo LKKSS VAS steigiamajame susirinkime, buvo išrinktas į LKKSS VAS valdybą ir iki jos kadencijos pabaigos 1996 m. lapkritį vykdė LKKSS VAS valdybos sekretoriais pareigas.

Mirė 2024 m. sausio 24 d. Vilniuje. Palaidotas Raudonėnų (Jurbarko raj. sav.) kapinėse.

Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2001 m.).

Pagal vle.lt