Miliauskas Eugenijus 1938 2015

Dim. komandoras  Eugenijus Miliauskas
1938 – 2015

Gimė  1938 m. balandžio 2 d. Vilniuje.
Baigė aukštąją karo laivyno mokyklą, 16 metų tarnavo sovietinėje armijoje.

Dalyvavo Lietuvos atsargos karininkų sąjūdyje 1989-1990 metais.  1991 m. sausio 5 d. priimtas į tarnybą Krašto apsaugos departamente. Buvo vienas iš Lietuvos Karinio jūrų laivyno atkūrimo dalyvių. 1991 m. gruodžio 30 d. suteiktas jūrų kapitono laipsnis, tarnavo Jungtiniame štabe. 1995 m. išėjo į atsargą.

Nuo 1995 m. buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus KAM būryje.

Mirė  2015 m. rugpjūčio 24 d. Vilniuje. Palaidotas Liepynės kapinėse LKKSS VAS sklype (kapavietės Nr.2).

Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2005 m.) ir Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.).