Pečeliūnas Saulius 1956 2023

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Saulius Pečeliūnas
1956 – 2023

Gimė 1956 m. sausio 19 d. Druskininkuose.
1963–1974 m. mokėsi Vilniaus 23-iojoje vidurinėje mokykloje. 1974–1979 m. studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute, įgijo inžinieriaus kelininko specialybę.
1979–1990 m. dirbo Miestų statybos projektavimo institute vyresniuoju inžinieriumi.
Dėdės, pasipriešinimo dalyvio Povilo Pečeliūno, įkvėptas kovojo už Lietuvos laisvę. Bendradarbiavo leidžiant „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“.
Dalyvavo 1987 m. rugpjūčio 23 d. mitinge prie A. Mickevičiaus paminklo Vilniuje bei 1988 m. Vilniuje vykusioje Vasario 16 d. demonstracijoje.
Aktyviai įsitraukė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veiklą. 1988–1990 m. buvo LPS Seimo narys, Sąjūdžio Steigiamojo suvažiavimo delegatas, Mokslinių tyrimų institutų Sąjūdžio rėmimo grupių kuratorius.

1990–1992 m. – Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatas.
1990 m. kovo 11 d. balsavo už Lietuvos Respublikos Aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiojoje Taryboje dirbo nuolatinėje Krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijoje, buvo komisijos pirmininkas.
1991 m. rugpjūčio 19 d. davė kario priesaiką ir tapo Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos Aukščiausiosios Tarybos deputatų kuopos nariu.
Nuo 1991 m lapkričio 20 d. vadovavo darbo grupei, rengusiai Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo koncepciją. 1992 m. vasario 6 d. paskirtas į Lietuvos Respublikos valstybinę delegaciją deryboms su Rusijos Federacija dėl okupacinės kariuomenės išvedimo.
Buvo keturių kadencijų Lietuvos Respublikos Seimo narys (1992 – 1996 m., 1996 – 2000 m., 2004 – 2008  m. ir 2008 – 2012 m.).Dirbo  Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininko pavaduotoju, Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės ir Etikos ir procedūrų komisijose.
2001–2004  m. dirbo Muitinės departamento prie Finansų ministerijos Muitinės veiklos organizavimo, vėliau Pažeidimų prevencijos skyriuje vyriausiuoju inspektoriumi.

S. Pečeliūnas yra pirmos atkurtos 1989 m. vasario 4 d. Lietuvos Demokratų partijos Deklaracijos kūrėjas ir ilgametis pirmininkas. Nuo 2003 m. buvo Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) partijos narys.
Nuo 2004 m. kovo 10 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo valdybos narys.
Nuo 2014 m. birželio 13 d. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) narys Vilniaus apskrities skyriaus (VAS) Visuomeninių organizacijų būryje. Nuo 2018 m. sausio 21 d. iki 2022 m. vasario 26 d. LKKSS VAS valdybos pirmininkas ir LKKSS valdybos narys, atstovas ryšiams su Seimu. Nuo 2022 m. kovo 5 d. iki 2022 m. rugpjūčio 6 d. LKKSS valdybos pirmininko pavaduotojas. Nuo 2022 m. rugpjūčio 6 d. LKKSS valdybos pirmininkas.
Yra paskelbęs straipsnių politikos klausimais Lietuvos ir užsienio spaudoje.

Mirė 2023 m. gruodžio 2 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Apdovanotas LDK Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (2025 m.), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2011 m.).