A.A. Saulius Pečeliūnas

Gruodžio 2 d., eidamas 68-uosius metus, mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos valdybos pirmininkas, Kovo 11-osios nepriklausomybės akto signataras Saulius Pečeliūnas (1956-01-19 – 2023-12-02)

Saulius Pečeliūnas, būdamas Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatu, 1991 m. rugpjūčio 19 d. davė kario priesaiką ir tapo Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos nariu.
Nuo 2014 m. buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų sąjungos (LKKSS) narys Vilniaus apskrities skyriaus (VAS) Visuomeninių organizacijų būryje, 2018-01-21 – 2022-02-26 LKKSS VAS valdybos pirmininkas ir  LKKSS valdybos narys, atstovas ryšiams su Seimu, 2022-03-05 – 2022-08-06 – LKKSS valdybos pirmininko pavaduotojas, nuo 2022-08-06 – LKKSS valdybos pirmininkas.
Sutelkdamas visą savo patirtį iki paskutinių dienų rūpinosi tinkamu Lietuvos piliečių pasirengimu visuotiniam ginkluotam pasipriešinimui agresijos atveju ir valstybės gynybinių galių stiprinimu.

Apdovanotas LDK Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (2005 m.), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2011 m.).

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie
Nuoširdi užuojauta artimiesiems ir bendražygiams

LKKSS valdyba
LKKSS VAS valdyba


Atsisveikinimas su velionio žemiškaisiais palaikais Vilniaus laidojimo rūmuose (Olandų g. 22, Vilnius) gruodžio 6 d. nuo 14:00 iki 20:00, gruodžio 7 d. – nuo 9.00 iki 11:30.
Urna išnešama gruodžio 7 d. 11:30. Šv. Mišios 12:00 Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje (Antakalnio g. 1, Vilnius).
Laidotuvės Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Velionio šeima prašo nenešti gėlių ir vietoje jų paaukoti Ukrainos gynėjams kovoje už Laisvę.

Pagal lrs.lt inf.

Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai kviečiami gruodžio 6 d., trečiadienį, nuo 16:00 pagerbti Sąjungos Pirmininką ir gruodžio 7 d. palydėti Jo palaikus į paskutinę kelionę. Aprangos ansamblis –kasdieninis-šventinis (pagal LKKSS VAS aprangos dėvėjimo rekomendacijas)  

Paskelbta LKKSS veikla, Pro memoria, VAS nariai.
  1. Užuojauta velionio Sauliaus Pečeliūno šeimai, draugams ir LK kūrėjams savanoriams. Netekome išties draugo, bičiulio ir bendražygio, kuriam iki paskutinio atodūsio rūpėjo Lietuvos saugumas, t.y. visų mūsų saugumas…
    Kviečiu visus LK kūrėjus savanorius pagerbti savo buvusį organizacijos vadovą ir pagal galimybes palydėti į paskutinę žemišką kelionę…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *