Dim. kapitonas Jonas Rimkevičius
1940 – 2016

Gimė 1940 m. liepos 26 d. Šiauliuose. Baigė Kauno politechnikos institutą. 1969–1982 m. Šiaulių televizorių gamyklos 10-ojo cecho inžinierius, nuo 1982 m. inžinierius Vilniuje.
Nuo 1974 m. Lietuvos kraštotyros draugijos narys, dalyvavo kraštotyros veikloje. 1976 m. rugpjūčio 30 d. vienas iš Visuomeninio radijo technikos muziejaus Komunarų g. 2, Šiaulių radijo klube steigėjų. Muziejus įregistruotas 1976 rugsėjo 9 d., bet, įsikišus KGB egzistavo neilgai. 1978 m. Šiaulių inžinierių namuose radijo entuziastai suorganizavo didelę, apie 700 eksponatų senosios radijo technikos parodą. 1982 m. vienas iš Šiaulių radijo ir televizijos muziejaus Vilniaus g. 174 įkūrėjų. KGB supratus, kad po muziejaus iškaba susivieniję radijo mėgėjai gali užsiimti antitarybine veikla, muziejus 1982 m. spalio 9 d. neteko visuomeninio muziejaus statuso, paleista jo taryba, eksponatai konfiskuoti ir perimti valstybės žinion, muziejus tapo valstybiniu.
Sukaupė duomenų apie radijo ir televizijos raidą Lietuvoje, išaiškino pirmuosius radijo mėgėjus Šiauliuose. Bendradarbiavo respublikos ir Šiaulių miesto spaudoje. Dalyvavo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veikloje.
Buvo vienas pirmųjų atkurtos Lietuvos Respublikos savanorių, gynė Aukščiausiosios Tarybos rūmus (juose 1991 m. sausio 11 d. prisiekė Lietuvos Respublikai), saugojo valstybės sieną Medininkų poste, tarnavo Pasienio tarnyboje. Nuo 1990 m. buvo aktyvus žurnalo „Kardas“ ir kitos karinės spaudos rėmėjas, autorius ir platintojas.
Nuo 1995 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus Pasieniečių būryje.

Mirė 2016 m. spalio 9 d. Vilniuje. Palaidotas Šiaulių kapinėse.

Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1996 m.), Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.).

Pagal Šiaulių naujienos