Zenkevičius Gintautas  1962 2021

Ats. generolas majoras Gintautas Zenkevičius
1962 – 2021

gimė 1962 m. rugsėjo 24 d. Navininkų kaime, Alytaus raj. 1969 m. pradėjo lankyti Krekštėnų kaimo pradinę mokyklą, vėliau mokėsi Alytaus 8-ojoje vidurinėje mokykloje. Ją baigęs, 1980 m. įstojo į Kauno politechnikos instituto (KPI) Radijo elektronikos fakultetą studijuoti radijo aparatūros konstravimo ir gamybos specialybės. 1985 m. birželio 13 d. įgijo inžinieriaus specialybę, radijo aparatūros konstruktoriaus ir technologo kvalifikaciją. Kadangi baigė KPI Karinę katedrą, įgijo ir ryšių būrio vado kvalifikaciją bei sovietinės armijos atsargos leitenanto karinį laipsnį. Dirbo moksliniame gamybiniame susivienijime „Venta“ inžinieriumi, laboratorijos viršininku, cecho viršininku.
1991 m. birželio 3 d. kaip savanoris prisiekė Lietuvos Respublikai, rugpjūčio 19–26 d. dalyvavo Aukščiausiosios Tarybos rūmų gynyboje. Tų pačių metų rugsėjo 9 d. buvo paskirtas Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos (SKAT) Vilniaus rinktinės 4-osios kuopos vadu, 1991 m. gruodžio 30 d. suteiktas Lietuvos kariuomenės leitenanto karinis laipsnis.
Nuo 1992 m. sausio 2 d. – SKAT Vilniaus rinktinės 183-osios kuopos vadas. 1992 m. birželio 4 d. baigė Lietuvos karininkų kursus ir įgijo motorizuotųjų šaulių būrio vado kvalifikaciją. Nuo 1993 m. vasario 19 d. – SKAT Vilniaus apskrities teritorinės gynybos rinktinės 83-iojo bataliono vadas. 1993 m. rugsėjo 3 d. pakeltas į vyresniuosius leitenantus. Rugsėjo 19 d. paskirtas rinktinės 2-ojo bataliono vadu. Nuo 1994 m. sausio 26 d. ėjo SKAT Vilniaus apskrities teritorinės gynybos rinktinės štabo viršininko, nuo birželio 20 d. – rinktinės vado pareigas. 1995 m. rugpjūčio 10 d. vėl buvo paskirtas rinktinės štabo viršininku. 1995 m. spalio 20 d. pakeltas į kapitonus.
Nuo 1996 m. balandžio 12 d. ėjo SKAT Respublikinio savanorių vadų mokymo centro (RSV MC) viršininko pavaduotojo, o nuo 1997 m. sausio 24 d. – viršininko pareigas. 1997 m. rugsėjo 15 d. baigė anglų kalbos kursus Jungtinėje Karalystėje. 1998 m. tobulinosi Lietuvos karo akademijos bendrojo mokymo planavimo kursuose, skirtuose aukštesniojo štabo ir mokyklų viršininkams. Tų pačių metų gegužės 27 d. baigė anglų kalbos kursus Valstybės institucijų kalbų centre. 1998 m. gegužės 5 d. SKAT pertvarkius į Krašto apsaugos savanorių pajėgas (KASP), 1999  m. kovo 1 d. buvo paskirtas KASP štabo G3 skyriaus RSV MC viršininku. 1999 m. spalio 11 d. pakeltas į majorus. 1999–2000 m. tobulinosi Jungtinės Karalystės Aukštesniųjų vadų ir štabo karininkų kursuose Jungtinių pajėgų vadovybės ir štabo koledže ir karinės anglų kalbos kursuose Gynybos kalbų mokykloje Vilton Parke (Bikonsfildas, Bakingamšyras), o 2000 m. gruodžio 1 d. baigė gynybos studijas Londono universiteto karališkajame koledže.
2000 m. rugpjūčio 7 d. paskirtas KASP štabo G3 skyriaus viršininku, 2001 m. vasario 21 d. – KASP štabo viršininku. 2003 m. sausio 15 d. pakeltas į pulkininkus leitenantus. 2003 m. kovo 28 d. – 2004 m. liepos 14 d. laikinai vykdė KASP vado funkcijas. Būtent tuo metu KASP tapo integralia Lietuvos kariuomenės dalimi.
2004 m. liepos 9 d. paskirtas KAM Gynybos štabo J5 štabo viršininko pavaduotoju tarptautiniam bendradarbiavimui ir integracijai. 2004 m. gegužės 30 d. paskirtas vadovauti pirmajai Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG) pamainai. 2005 m. birželio 1 d. pakeltas į laikinus pulkininkus, o lapkričio 18 d. šis karinis laipsnis patvirtintas. 2004 m. gruodžio 12 d. perkeltas į Mokymo ir doktrinų valdybos karinio personalo rezervą ir iki 2006 m. gruodžio 15 d. studijavo Londone Karališkajame gynybos mokslų koledže.
2007 m. vasario 1 d. paskirtas Lietuvos kariuomenės vado sekretoriato Kariuomenės transformacijos projekto vadovu. Nuo 2008 m. lapkričio 4 d. vadovavo KAM Generalinei inspekcijai. 2008  m. lapkričio 23 d. suteiktas brigados generolo karinis laipsnis. 2010 m. birželio 27 d. paskirtas Vyriausiosios sąjungininkų pajėgų Europos vadavietės (SHAPE) Monse (Belgija) administracijos direktoriumi (DOM). 2013 m. liepos 15 d. – KAM pajėgumų ir ginkluotės generaliniu direktoriumi, 2014 m. rugsėjo 9 d. – Lietuvos kariniu atstovu prie NATO ir ES.
Nuo 2018 m. rugpjūčio 8 d. buvo Mokymo ir doktrinų valdybos vadas.
2019 m. liepos 29 d. paskirtas Gynybos štabo viršininku, o lapkričio 15 d. suteiktas generolo majoro karinis laipsnis. 2020 m. rugsėjo 24 d. išleistas į atsargą.
2021 m. vasario 11 d. išrinktas Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos (LGSPA) prezidentu.

Nuo 2003 m. buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys Vilniaus apskrities skyriaus KAM būryje.

Mirė 2021 m. lapkričio 19 d. Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapinėse.

Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi (2005 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2001 m.), vardiniu ginklu – kardu (2008 m.) ir daugeliu Krašto apsaugos sistemos apdovanojimų.