LKKSS VAS būrių vadų funkcijos

LKKSS VAS valdybos posėdžio
2015-01-20 protokolo Nr. 1
1 darbotvarkės klausimo priedas

LKKSS VAS BŪRIŲ VADŲ FUNKCIJOS

(VAS valdybos posėdžio 2014-12-16 protokolo Nr. 16 5-ojo darbotvarkės klausimo ištrauka) 

 • organizuoti ir koordinuoti būrio narių veiklą;
 • rūpintis būrio narių metinio mokesčio surinkimu iki VAS valdybos nurodyto termino;
 • paskirstyti būrio nariams užduotis, stebėti jų įvykdymo terminus ir rezultatus;
 • vykdyti būrio narių duomenų apskaitą ir nuolat tikslinti kontaktinę informaciją;
 • sveikinti būrio narius jubiliejų proga;
 • atstovauti LKKSS Vilniaus apskrities skyrių būrio narių, ar jų šeimos narių, laidotuvėse;
 • teikti VAS valdybos sekretoriui pasiūlymus ir tvarkingai parengtus kandidatų dokumentus, reikalingus juos priimti į LKKSS naujus narius;
 • teikti VAS valdybos sekretoriui pasiūlymus ir tvarkingai parengtus dokumentus, reikalingus būrio narių apdovanojimui;
 • perduoti VAS valdybos informaciją būrio nariams;
 • dalyvauti ir pasisakyti VAS valdybos posėdžiuose apie situaciją būryje, teikti pasiūlymus VAS valdybos pirmininkui dėl posėdžio darbotvarkės klausimų;
 • teikti pasiūlymus VAS valdybai dėl būrio funkcionavimo gerinimo ir narių veiklos aktyvumo didinimo;
 • rūpintis būrio narių skaičiaus didinimu.

 

Valdybos pirmininkas                                                                           ats. plk. ltn. Valdas Kibartas

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *