LKKSS VAS aprangos dėvėjimo rekomendacijos

2013-08-27 LKKSS VAS valdybos
ir būrių vadų posėdžio protokolas Nr. 8

 LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS
VILNIAUS APSKRITIES SKYRIUS

 APRANGOS DĖVĖJIMO REKOMENDACIJOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus (toliau – LKKSS VAS) narių aprangos dėvėjimo rekomendacijos (toliau – rekomendacijos) nustato aprangos su LKKSS skiriamaisiais ženklais dėvėjimo viešumoje rekomenduojamą tvarką.
2. Rekomendacijų tikslas yra suvienodinti VAS narių aprangos su LKKSS skiriamaisiais ženklais dėvėjimo tvarką, siekiant visuomenėje ir Lietuvos kariuomenėje populiarinti LKKSS bei saugoti istorines Lietuvos kariuomenės tradicijas.
3. Rekomendacijos yra parengtos atsižvelgiant į Krašto apsaugos ministro 2013 m. kovo 20 įsakymu Nr. V-227 patvirtintą  „Tikrosios karo tarnybos karių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašą“, KA ministro 2001-06-01 įsakymu Nr. 747 patvirtintus ,,Kario aprangos ir ekipuotės dėvėjimo nuostatus“, Lietuvos kariuomenės vado 2013 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-638 patvirtintą ,,Atsargos ir dimisijos karių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašą“ bei Lietuvos kariuomenės karių uniformų dėvėjimo istorines tradicijas, o taip pat NATO šalių karinių visuomeninių organizacijų uniformų dėvėjimo tradicijas.
4. Rekomendacijose vartojamos sąvokos:
4.1. LKKSS nario skiriamieji ženklai – nustatyto pavyzdžio LKKSS ženklas arba jo miniatiūra.
4.2. juoda beretė su kokarda (toliau – beretė) – atsikuriančioje Lietuvos kariuomenėje nešiotas galvos apdangalas.
4.3. LKKSS nario aprangos ansamblis (toliau – aprangos ansamblis) – aprangos sudedamųjų dalių visuma, sudaroma pagal aprangos rūšis ir dėvima vienu metu.

II. TEISĖ DĖVĖTI APRANGĄ IR APRIBOJIMAI

5. Dėvėti šiose rekomendacijose apibūdintus aprangos ansamblius su LKKSS nario skiriamaisiais ženklais turi teisę tik LKKSS nariai.
6. Atitinkami aprangos ansambliai dėvimi šiais atvejais:
6.1. valstybės švenčių dienomis;
6.2. Lietuvos kariuomenės šventinių renginių metu;
6.3. oficialių priėmimų metu;
6.4. renginiuose, kuriuos organizuoja (dalyvauja organizuojant) krašto apsaugos institucijos ir kuriuose asmuo kviečiamas dalyvauti kaip LKKSS narys;
6.5. LKKSS ir VAS organizuojamuose renginiuose;
6.6. asociacijų ir kitų nepolitinių susivienijimų organizuojamuose renginiuose, kuriuose siekiama puoselėti moralines, tautines, patriotines ir pilietines demokratines vertybes, jei renginio metu nėra tiesiogiai remiama politinė partija ar politinė organizacija ir jei renginio turinys neprieštarauja LKKSS įstatams;
6.7. kitais LKKSS VAS valdybos nustatytais atvejais;
6.8. vykstant į ar grįžtant iš aukščiau paminėtų renginių.
7. LKKSS nariai – atsargos ir dimisijos kariai – gali dėvėti ir išleidimo į atsargą metu jiems priklausiusią uniformą su skiriamaisiais atsargos ženklais. Tokiu atveju vadovaujamasi Lietuvos kariuomenės vado įsakymu patvirtintu atsargos ir dimisijos karių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašu.
8. LKKSS nariai, dėvėdami nustatytą aprangos ansamblį su berete, gali vienas su kitu, su kariais ar kitais oficialiais asmenimis pasisveikinti atiduodant pagarbą pagal Lietuvos kariuomenėje priimtą tvarką/tradicijas.
9. LKKSS nariui dėvint aprangos ansamblį, draudžiama:
9.1. tvarkyti su LKKSS interesais nesusijusius reikalus su fiziniais ir juridiniais asmenimis, atstovauti jų interesus;
9.2. atlikti veiksmus, pažeidžiančius viešąją tvarką, piliečių rimtį ar žeminančius LKKSS nario, kario bei aplinkinių orumą.
10. Draudžiama dėvėti:
10.1. kitokį, negu įvardinta šiose rekomendacijose aprangos ansamblį;
10.2. netvarkingą aprangos ansamblį.

III. APRANGOS ANSAMBLIAI

11. Aprangos ansambliai yra skirstomi į istorinį, kasdieninį-šventinį ir lauko:
11.1. istorinis dėvimas 6 punkte nurodytais atvejais;
11.2. kasdieninis-šventinis dėvimas 6 punkte nurodytais atvejais;
11.3. lauko – mokymų, pratybų, sportinių renginių metu, pėsčiųjų žygiuose ar kitais LKKSS VAS nurodytais atvejais.
12. Istorinį aprangos ansamblį sudaro:
12.1. juoda beretė su kokarda;
12.2. juoda KAD uniforma (1990 m. pavyzdžio) su atitinkamais skiriamaisiais ženklais ir apdovanojimais;
12.3. balti marškiniai;
12.4. juodas kaklaryšis;
12.5. juodi lauko batai.
13. Kasdieninį-šventinį aprangos ansamblį sudaro:
13.1. juoda beretė su kokarda;
13.2. tamsus kostiumas:
13.3. švenčių proga – su LKKSS ženklu atlape kairėje švarko pusėje arba kairėje krūtinės pusėje, turimais apdovanojimais ar be jų;
13.4. kasdieniniais atvejais – su LKKSS ženklo miniatiūra, turimomis apdovanojimų juostelėmis ar be jų;
13.5. šviesūs (balti) marškiniai;
13.6. tamsus kaklaryšis;
13.7. tamsūs batai;
13.8. tamsi striukė, lietpaltis ar paltas.
14. Lauko aprangos ansamblį sudaro:
14.1. juoda beretė su kokarda;
14.2 nustatyto pavyzdžio marškinėliai (gaminami atskiru VAS valdybos nutarimu);
14.3. lauko batai ir karinio stiliaus apranga be Lietuvos kariuomenėje naudojamų skiriamųjų ženklų.
15. Nešiojant beretę:
15.1. kokarda turi būti ties kaktos viduriu;
15.2. apatinis beretės kraštas turi būti per vieną du pirštus virš antakių;
15.3. jos kraštas turi būti pakreiptas į dešinę pusę;
15.4. beretė gali būti nenusiimama ir patalpose, jei to reikalauja LKKSS populiarinimo tikslas ir tai neprieštarauja priimtoms etinėms normoms.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Dėvint aprangos ansamblius vadovaujamasi LKKSS įstatų nuostata, kad valdybos nutarimai privalomi visiems nariams.
17. LKKSS VAS nariai, vadovaudamiesi aprangos dėvėjimo rekomendacijomis turėtų atsiminti, kad pagal jo aprangą gali būti sprendžiama apie visą Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungą ir net Lietuvos kariuomenę.

___________

Atsisiųsti *.doc rinkmeną 

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *