Kas jūsų laukia, jei okupuotoje teritorijoje veiksite nelegaliai?

Š.Jasiukevičius, A.Daugirdas. Kaip pasirengti galimiems kariniams konfliktams ir kaip elgtis, jei prasidėjo karas. Šaulių patarimai. 15min.lt 2015-11-28

Kas jūsų laukia, jei okupuotoje teritorijoje veiksite nelegaliai?

Žvalgas
Iš kario asmeninio archyvo / Žvalgas

Š.J. Ankstesnėse temose kalbėjome apie galimus veiksmus konflikto zonoje esant legaliai. Dabar pakalbėkime apie nelegalų statusą. Tai yra sprendimas nesiregistruoti, neturėti okupanto išduotų dokumentų arba turėti padirbtus, nesilaikyti okupanto nustatyto režimo, slapstytis.

A.D. Toks sprendimas reiškia, kad jūs ir fiziškai atvirai negalėsite būti toje teritorijoje. Reikia įvertinti visas rizikas, nes judėjimas teritorijoje be dokumentų bus pavojingas. Bet koks patikrinimas reikš areštą.

Š.J. Kitas variantas – veikti svetimu vardu ir pavarde. Vykstant suirutei galima nesunkiai pakeisti savo tapatybę. Turime analogiškų pavyzdžių su nelegaliais migrantais iš Afrikos.

A.D. Tokiam statuse nepatartina veikti savo vietovėje. Jus gali atpažinti ir įskųsti. Gali ir nepiktybiškai kas nors iš pažįstamų ar kaimynų demaskuoti. Tiesiog pašaukęs vardu.

Š.J. Su netikra, susikurta tapatybe rekomenduotina veikti teritorijoje, kurioje nesate buvęs, neturite pažinčių.

A.D. Bet be tinklo veikti savarankiškai bus be galo sunku.

Š.J. Kokias teises turi nelegalus pasipriešinimo dalyvis?

A.D. Ženevos konvencija numato tam tikras apsaugas civiliams. Tačiau nepamirškime, kad turėsime reikalą su rytinių kaimynu. Tarptautiniai susitarimai jam ne visada galioja.

Š.J. Ženevos konvencija saugo civilius ir kariškius. Nelegalaus, partizaninio, pasipriešinimo dalyviai gali būti traktuojami kaip paprasčiausi chuliganai ar nusikaltėliai.

A.D. Yra niuansai. Jei jus sulaikys su skiriamaisiais ženklais, tuomet jus traktuos kaip kombatantą (kareivį). Jei būsite apsirengęs kaip civilis ir jus traktuos kaip šnipą, pagal tą pačią Ženevos konvenciją, turi teisę naikinti vietoje.

Š.J. Kokios grėsmės būnant okupuotose teritorijose nelegaliai?

A.D. Jei nebus įrodyta, kad vykdėte kokią nors okupantui kenkiančią veiklą, mažiausia grėsmė – areštas. Vėliau seks tardymas, gali būti įkalinimas. Kuo jūsų turimos žinios ir valdoma informacija bus svarbesni, tuo bus skaudesnės represijos.

Š.J. Be to, sprendimai priklausys ir nuo konteksto. Jei jūsų būsite pavienis atvejis, ko gero, sankcijos bus švelnesnės. Tačiau, jei pilietinis pasipriešinimas bus aktyvus, okupantas patirs daug nuostolių, tikėtina, kad areštas gali baigtis tremtimi ar net sunaikinimu.

A.D. Didelė fizinė grėsmė. Kankinimai, įkalinimas, trėmimas. Dar reikia turėti omenyje, kad tai palies jūsų artimuosius. Per jus bus bandoma prisikasti prie bendražygių.

Š.J. Valiai palaužti bus naudojami artimieji. Jiems irgi gresia kankinimai ir represijos. A.D. Kitas variantas: jus gali identifikuoti kaip nelegalą, tačiau neliesti. Jūs būsite stebimi ir sekami, tam, kad būtų išaiškintas pasipriešinime dalyvaujančių žmonių tinklas. Sieks nustatyti, ar esate pavienis kovotojas, ar regione veikia didelė grupė patriotiškai nusiteikusių asmenų.

Š.J. Trečias galimas scenarijus: jūs būsite sulaikytas ir bus pasiūlyta bendradarbiauti – teikti informaciją apie pilietinio pasipriešinimo dalyvius. Kitaip tariant, tapti išdaviku.

Valiai palaužti bus naudojami artimieji. Jiems irgi gresia kankinimai ir represijos.

A.D. Mainais į jūsų ir artimųjų saugumą bus pasiūlyta kolaboruoti, tapti okupanto agentu. To siekiama nuo gražaus pragmatiško pasiūlymo iki grasinimų, kankinimų ar artimųjų įkalinimo.

Š.J. Prieš priimant sprendimą veikti nelegaliai, reikėtų pasirūpinti, kad okupantas negalėtų pasiekti artimųjų.

A.D. Pageidautina išvežti kuo toliau nuo pavojingo regiono. Geriausiai į užsienį. Akivaizdu, kad tai padaryti bus itin sudėtinga, todėl reikėtų pasirūpinti dar prieš prasidedant koviniams veiksmams.

Š.J. Net ir neturint jokių materialinių resursu, išvežti vis tiek bus saugiau, nei palikti konflikto zonoje.

A.D. Tai yra vienas iš išankstinio pasirengimo etapų, ką mes jau aptarėme ankstesnėse temose. Saugia vieta šeimai reikėtų pasirūpinti iš anksto, dar taikos metu. Aptarti galimas slapstymosi vietas – pas gimines, draugus ar pan. Taip pat pravartu pagalvoti ir apie pavardės keitimą. Galimas mergautinės pavardės sugrąžinimas ar, apskritai, pakeisti į visiškai kitą pavardę, net maskuojančia tikrąją tautybę.

Š.J. Artimieji bus silpnoji jūsų vieta. Jie bet kada gali tapti šantažo įrankiu. Reikia tą numatyti ir turėti omenyje.
Kitoje temoje pakalbėsime apie išgyvenimo paketą. Ką reikia pasiruošti, ką visada turėt su savimi, jei konflikto zonoje esate nelegaliai.

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *