Š.Jasiukevičius, A.Daugirdas. Kaip pasirengti galimiems kariniams konfliktams ir kaip elgtis, jei prasidėjo karas. Šaulių patarimai. 15min.lt 2015-11-07

Kokią informaciją rinkti apie okupantus?

Šnipinėjimas
Photos.com / Šnipinėjimas

Š.J. Kaip būti naudingu Tėvynei ir kuo labiau kenkti okupantui? Šiandien pirmasis pokalbis apie galimus veiksmus konflikto zonoje gyvenant legaliai. Tai yra su okupanto išduotais dokumentais, įregistruotam okupanto duomenų bazėse, įskaitoje ir vykdant savo įprastą veiklą. Nesislapstant.
Situaciją modeliuojame sąlygomis, kuomet fronto linija jau praėjusi, gyvename okupuotojo teritorijoje, situacija daugiau ar mažiau stabili. Taigi, kaip galime kenkti okupantui? J

A.D. Pirmasis ir pirminiame etape svarbiausias yra informacijos rinkimas ir jos perdavimas aktyviai pasipriešinime dalyvaujantiems patriotams. Absoliučiai viskas bus svarbu. Pradedant, kokie daliniai dislokuojami jūsų teritorijoje, kokia karinė technika, kiek jos, kaip apsirengę kariškiai ir kuo jie ginkluoti.

Š.J. Tad pradėkime nuo pirmojo stebėjimo objekto – okupanto kariuomenė.

A.D. Kariuomenės veiksmai yra bene labiausiai situaciją atspindintis veiksnys.
Svarbu, kokius objektus užėmę, kur apsigyveno, kur vadavietės. Vadavietes galima atpažinti pagal ryšio įrangą, antenas. Vadavietes dažnai įkuria viešbučiuose.

Š.J. Išvalius teritorijas, karininkai dažniausiai apsigyvena konfiskuotuose butuose. Žinoti, kur tiksliai – labai naudinga informacija.

A.D. Žinoti vadų silpnybes. Galbūt mėgsta važiuoti pasilepinti į vis dar veikiančius SPA, galbūt žvejoti ar medžioti. Stebėti įpročius.

Š.J. Žinoti visas režimo detales. Nuo kada iki kada komendanto laikas, kokie apribojimai, kokie judėjimo ir transportavimo ribojimai. Ar tikrinami visi dokumentai.

A.D. Kokiu principu vykdomas valymas. Planingai, teritoriškai ar atsitiktinai. Kokiu principu vykdomas turto konfiskavimas.

Š.J. Labai svarbu žinoti, kokios nuotaikos vyrauja regione. Ar kolaboravimo virusas plinta. Reikia atidžiai stebėti kaimynus, bendradarbius. Su kuo susitinka, į kokias įstaigas vyksta, kas užsuka į svečius. Tai yra antrasis stebėjimo objektas.

A.D. Galbūt kas nors uždavinės daug klausimų. Apie veiklą, giminaičius, draugus, nuotaikas, nuomonę apie okupantą, nuomonę apie sąjungininkus ir pasipriešinimo galimybes. Tai gali būti vykdoma abiejų konflikto pusių interesais. Reikia būti budriems.

Š.J. Labai svarbu suvokti, ar gyva pasipriešinimo dvasia. Ar žmonės nusiteikę kovoti ir kenkti okupantui.

A.D. Reikėtų atsargiai bendraujant su savo aplinkos žmonėmis pabandyti suprasti, kokios jų nuotaikos. Jei nusiteikę priešintis, šią žinią skleisti kitiems žmonėms, kad pakeltumėte kovos dvasią ir moralę.

Š.J. Trečiasis informacijos rinkimo objektas – valdymas.

A.D. Valstybinių įstaigų administravimas. Kas tą daro? Okupanto atstovai, okupanto statytiniai – kolaborantai, ar vietinės, lietuviškos valdžios atstovai su okupanto kontroliuojančiais asmenimis.

Š.J. Ketvirtas stebėjimo objektas – gydymo įstaigos. Kokia informacija svarbi?

A.D. Svarbiausiai yra stebėti atvežamus sužeistus žmones. Kokie jie? Ar kareiviai? Jei kareiviai, aišku, kad kažkur netoliese vyksta pasipriešinimo kova. Kokios žaizdos? Jei šautinės pavienės – reiškia, susidūrimai su mūsų kariuomenės padaliniais arba sąjungininkais. Jei nuo sprogimų padarytos žaizdos arba šautinės spiečiaus pavidalo – gali reikšti, kad susidūrė su diversija ar partizanais. Kaip dažnai atveža? Pagal tai galima nustatyti, kokius nuostolius patyrė okupantas, ir suvokti, kokio mąsto pasipriešinimas vyksta netoliese.

Š.J. Tokiu būdu sužinosime karinę informaciją, kurios neskelbia okupantas. Tai yra svarbi propagandinio karo informacija, kurią mes aptarsime kitose temose.

Labai svarbu, kur okupantas laiko degalus. Diversiniu požiūriu ši informacija yra neįkainojama.

A.D. Arba kiek yra civilių aukų. Galbūt vykdomi masiniai žmonių šaudymai mitinguose ar piketuose.

Š.J. Penktas stebėjimo sąrašo punktas – resursai.

A.D. Nuo energetinių, ryšių, komunikacijos objektų kontrolės, apsaugos, judėjimo prie jų režimo, iki sandėlių. Kur ir kokie dalykai sandėliuojami. Nuo amunicijos iki maisto produktų. Labai svarbu, kur okupantas laiko degalus. Diversiniu požiūriu ši informacija yra neįkainojama.

Š.J. Svarbu viskas. Netgi, ar yra saugomi patekimai į lietaus kanalizacijos sistemas bei šilumines trasas.

A.D. Pasipriešinimo dalyviams labai svarbu yra šių objektų brėžiniai, planai, schemos. Jei tik turite galimybę gauti – pasistenkite tai padaryti. Jei turite galimybę patekti į tokius objektus, bent jau nupieškite schematiškai galimas judėjimo kryptis ir apsaugos postus.

Š.J. Informacijos rinkimo temą baigėme. Kitose temose aptarsime, kaip galime panaudoti surinktą informaciją.

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *