← Į skyriaus pradžią

Vytautas Bulvičius „Karinis valstybės rengimas“ 1939 m.
skyrius: Ginklų tobulėjimo dėsniai

Toliau →

Mirties spinduliai

Niekas neabejoja, kad toki spinduliai yra. Fizikai žino nepaprastus kosminius spindulius, kurie ardo organizmus. Tačiau, kaip tuos spindulius praktikoje panaudoti karo tikslams, to dar, rodos, niekas nežino. Žinome visi, kad yra tokios medžiagos, kurių vieno kilogramo pakaktų visam Londonui išnuodyti, bet kaip praktiškai šį išnuodijimą atlikti, to dar niekas nesugalvoja ir kažin, ar kada nors sugalvos. Taip ir su mirties spinduliais – nors jie ir yra, bet kol kas nesuvaldomi ir praktiškai nepritaikomi. Taigi mirties spinduliai dar neįžengė į pirmąjį naujojo ginklo laikotarpį. Juos dar reikia traktuoti kaip baisybę, kuri tinka gąsdinti, bet kuri iki šiol dar nėra reali. Tačiau iš labai gausių analogijų su kitais ginklais, galima pranašauti, kaip šis ginklas pasireikš kare, jei apskritai jis pasireikš.

Galima drąsiai tvirtinti, kad pirmieji praktiškai pavartoti mirties spinduliai turės daug techniškų trūkumų. Jų pavartojimas reikalaus ypatingų vietovės bei atmosferos sąlygų; nebus galima jų naudoti visur, kur tik nori ir kada tik nori. Jų naudojimas nebus gerai suderintas su kitų ginklų naudojimu, todėl, jei ir duos efektus, tai tie efektai nebus per daug stiprūs. Tačiau vis dėlto, jei valstybė, kuri pirmoji išras praktišką būdą kare mirties spinduliams pavartoti, turės genialų vadą, kuris sugebės šiems spinduliams suorganizuoti ir slaptą (be bandymų fronte) masinę gamybą, slaptą kariuomenės mokymą ir rizikuos padaryti atitinkamų strateginių sugrupavimų, galimas dalykas, kad suduos šiuo ginklu nevieną skaudų smūgį, kol priešas išras priešginklius.

Galimas dalykas, kad naujai išrandamieji ginklai šiek tiek sušvelnins karo baisybes. Taip mirties spinduliai, jeigu jie kada nors plačiau bus vartojami, gal būt, sėkmingai galės kovoti su karo aviacija ir tuo būdu grąžins užnugariui palyginti didesnį saugumą.

Dėl nuolatinio ginklų tobulėjimo mums, lietuviams, nereikia nei nusigąsti, nei džiaugtis. Reikia tik stengtis pažinti naujuosius ginklus, rengtis jiems atsispirti ar prireikus ir patiems juos prieš puoliką pavartoti. Reikia pažinti amžinuosius ginklų tobulėjimo dėsnius ir moraliai pasirengti įsitikti naujai išrandamųjų ginklų vartojimą.

← Į skyriaus pradžią

Vytautas Bulvičius „Karinis valstybės rengimas“ 1939 m.
skyrius: Ginklų tobulėjimo dėsniai

Toliau →

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *