← Į skyriaus pradžią

Vytautas Bulvičius „Karinis valstybės rengimas“ 1939 m.
skyrius: Pagrindiniai kovos dėl būvio dėsniai

Toliau →

Karo apibūdinimų įvairumas

Kiekvienas karo mintytojas suranda karui vis kitokių apibūdinimų ir, kai juos visus sugretini, tai iš tikrųjų sunku yra galutinai pasakyti, kas tai yra karas. Rusas Kuzminas 1904 m. išleido knygą „Vojna v mnienijach peredovych liudej“, kurioje surinko garsių žmonių posakius apie karą. Šioje knygoje daug yra viena kitai prieštaraujančių minčių apie karą. Dažnai tas pats asmuo pats sau prieštarauja. Gal todėl ir knygos motto yra Danilevskio[1] posakis: „Karas – tai didelė paslaptis“. Vis dėlto čia duodamos kelios citatos iš šios knygos, parodyti, jog daugelis mintytojų savo apibūdinimuose vis stengiasi įterpti ir tai, kad karas yra dalykas natūralus.

Spinoza[2] sako: „Karas yra realizavimas natūralios teisės, priklausančios stipriajam silpnojo atžvilgiu“.

Kitais žodžiais tą patį sako Kantas[3]: „Karas natūralaus tautų santykio priemonė, kylanti iš liūdno būtinumo – su jėgos pagalba atstatyti savo teisę; kare nė viena pusė negali būti laikoma neteisėta ir tik karo išdava nusprendžia, kurioje pusėje yra teisė“.

Seneka[4] karo natūralumą pabrėžia trumpu posakiu: „Gyvenimas – tai karas“.

Platonas[5] sako: „Karas yra natūralus žmonijos stovis“, o Klausewitzas šį Platono posakį paaiškina sakydamas, kad „ginklų karui pasibaigus, tęsiamas karas visose kitose gyvenimo srityse“. (Šis Klausewitzo aiškinimas labai patiko Leninui ir jis, pradėdamas studijuoti Klausewitzo veikalus, šį posakį užsirašė garbingoje vietoje).


[1] Nikolajus Jakovlevičius Danilevskis, g. 1822 m. lapkričio 28 d. – m. 1885 m. lapkričio 7 d. Buvo Rusijos imperijos gamtininkas, ekonomistas, etnologas, filosofas, panslavizmo ir slavofilų judėjimo istorikas ir ideologas.

[2] Benediktas Spinoza (nyd. Benedictus de Spinoza), g. 1632 m. lapkričio 24 d. – m. 1677 m. vasario 21 d. – naujųjų amžių filosofas, proto religijos pagrindėjas.

[3] Imanuelis Kantas (vok. Immanuel Kant), g. 1724 m. balandžio 22 d. – m. 1804 m. vasario 12 d. buvo Prūsijos filosofas, klasikinės vokiečių filosofijos pradininkas, tyrinėjęs, dėstęs ir rašęs apie filosofiją ir antropologiją XVIII a. pabaigoje. Jo veikalai „Grynojo proto kritika“ ir „Praktinio proto kritika“ yra filosofijos istorijos lūžio taškas, pereinant į moderniąją filosofiją. Kanto veikalai daro įtaką ir 21 amžiaus filosofinei diskusijai.

[4] Lucijus Anėjus Seneka (ital. Lucius Annaeus Seneca), g. 4 m. pr. m. e. Kordoboje – m. 65 m. balandžio 19 ar 20 d. netoli Romos) – romėnų filosofas, stoikas (stoicizmo sekėjas), dramaturgas, valstybės veikėjas ir gamtos tyrinėtojas.

[5] Platonas – reiškia „platus, plačiapetis“, o tikrasis vardas – Aristoklas, gyv. 422-347 m. pr. m. e. – graikų filosofas, gyvenęs Atėnuose. 

← Į skyriaus pradžią

Vytautas Bulvičius „Karinis valstybės rengimas“ 1939 m.
skyrius: Pagrindiniai kovos dėl būvio dėsniai

Toliau →

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *