Puolamieji ir ginamieji ekonominio karo veiksmai

← Į skyriaus pradžią — Vytautas Bulvičius „Karinis valstybės rengimas“ 1939 m. —
Skyrius: Rengimasis ekonominiam karui
Toliau →

Puolamieji ir ginamieji ekonominio karo veiksmai

Ekonominis karas – viena iš trijų didžiųjų visuotinio karo sričių. Kaip kiekviena šio karo sritis, taip ir ekonominis karas turės būti ir puolamojo ir ginamojo pobūdžio. Karui prasidedant, bus pavartotos visos galimos priemonės priešo ekonominiam pajėgumui pakirsti. Tai bus ekonominio karo puolamieji veiksmai. Kartu pagal taikos metu parengtą ekonominės mobilizacijos planą, bus pertvarkomas savos valstybės ūkis taip, kad jis kuo geriausia ginkluotąsias jėgas medžiaginiais ištekliais paremtų ir kad valstybės ūkis kuo mažiausia pats nuo priešo puolimų kentėtų. Tai bus ekonominio karo ginamieji veiksmai.

Tiek visų svarbiųjų visuotinio karo sričių, tiek ir ekonominio karo pradus galima rasti beveik visuose istorijai žinomuose karuose. Tačiau ypatingos reikšmės ekonominis karas įgyja dabar, kai karo specialistų teigimu, labai galimas dalykas, būsimasis karas negalės būti išspręstas staigiais lemiamais ginkluotųjų jėgų smūgiais, bet turės būti ilgas ir intensyvaus alinimo pobūdžio. Tokiame kare tas, kuris geriau bus aprūpintas ginklais, šaudmenimis, maistu, degalais, pramonės žaliava, turės daug pirmenybių[1].

Ekonominis karas turi būti derinamas su kitomis visuotinio karo sritimis. Prieš vykdant kurią nors ginkluotųjų jėgų operaciją, reikia gerai pagalvoti, kurių pasekmių ta operacija turės ekonominei karo sričiai. Kartais ekonominiai reikalai vers vykdyti vienokią ar kitokią karinių jėgų operaciją. Pavyzdžiui, 1916 m. vokiečiai puolė į Rumuniją, o 1919 m. į Ukrainą, net Kaukazą, grynai ekonominio karo sumetimais, nes ginkluotųjų jėgų sumetimai šių operacijų nereikalavo. Priešingai, tai buvo ginkluotųjų jėgų atitraukimas iš lemiamojo fronto, kur tos jėgos buvo labai reikalingos. Y

pač gerai ekonominis karas turi būti suderintas su dvasiniu karu. Ekonominiame kare tinkamas puolimas gali labai padėti sugniužinti priešo nervus, o geras gynimasis ekonominiame kare yra viena svarbiausių priemonių saviems nervams saugoti. Nervų reikšmė kare dažnai bus lemianti, nes sakoma: „Karą laimi tas, kurio nervai ilgiau išlaiko“.


[1] privalumų 

← Į skyriaus pradžią — Vytautas Bulvičius „Karinis valstybės rengimas“ 1939 m. —
Skyrius: Rengimasis ekonominiam karui
Toliau →
Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *