V.Voveris. Savanorių kūrėjų suvažiavimas/„Savanoris“ 2006-05-25 Nr.5

„Savanoris“ 2006-05-25 Nr. 5 (365)

Savanorių kūrėjų suvažiavimas

Ats. kpt. Vytautas VOVERIS
savanoris kūrėjas

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos VIII suvažiavimas įvyko balandžio 29 d. Vilniaus karininkų ramovėje.
Suvažiavimą pasveikino prof. Vytautas Landsbergis, buvęs kariuomenės vadas ats. gen. mjr. Jonas Kronkaitis, Seimo narys Antanas Stasiškis, Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Rytas Kupčinskas, žurnalistas, Tėvynės apsaugos rinktinės karininkas Vilius Bražėnas, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos pirmininkas Jonas Burokas, Lietuvos 1941 m. birželio 22-28 d. sukilėlių sąjungos pirmininkas Alfonsas Žaldokas, birutiečių sąjungos atstovė Danutė Urbėtienė.
Už nuveiktą darbą atsiskaitė sąjungos pirmininkas ats. kpt. Algirdas Petrusevičius, revizijos komisijos pirmininko pavaduotojas Antanas Semėnas, garbės teismo pirmininkas Albinas Kentra, taip pat skyrių pirmininkai: Utenos – ats. vrš. Marytė Kazlauskienė, Alytaus – ats. vyr. srž. Jonas Dagilius, Kauno – Algirdas Markūnas, Klaipėdos – Algimantas Liesis, Panevėžio – Stasys Kalvėnas, Marijampolės – ats. mjr. Algimas Samuolis, Telšių – Romas Petrikas, Vilniaus – Zigfridas Jankauskas.
LKKSS vienija apie 1500 savanorių. Didžiausi skyriai Vilniuje ir Kaune, o štai Tauragės skyrius sunyko. Priežastys įvairios – išformavus Kęstučio savanorių rinktinę, daug savanorių kūrėjų perkelta kitur, tačiau svarbiausia, Tauragėje neatsirado sumanaus ir energingo organizatoriaus, galinčio sutelkti po visą apskritį išsibarsčiusius atsargos karius.
LKKSS būstinė sutvarkyta, suremontuota už pačių savanorių pinigus, t. y. narių mokesčius, nes kitokių pajamų sąjunga neturi. Dabar šias patalpas jau gviešiamasi atimti. Ir atims, nes per daug geroje vietoje būstinė – Vilniaus centre, senoviniuose mūruose, bet kuris šeriuotis mielai prichvatizuos ir įsirengs prabangų butą ar karčemėlę anglišku pavadinimu.
LKKSS nariai dalyvauja įvairiuose patriotiniuose renginiuose, skatinančiuose tautiškumą ir pilietiškumą. Panevėžiečiai parengė knygą apie Panevėžio krašto savanorius kūrėjus. Kauniečiai bendradarbiauja su „Vilnijos“ draugija, ginančia lietuvių teises Vilniaus krašte. Tai viena veiklos sritis. Kita, ne mažiau svarbi, pačių savanorių socialiniai reikalai, nes, anot Kauno skyriaus pirmininko A.Markūno, kadangi šiuo metu savanoriai kūrėjai valstybei nereikalingi, tai į juos paprasčiausiai numota ranka, žmonės paleisti į atsargą net neišdavus dokumentų apie jų tarnybą. Jeigu tau reikia, ieškok, prašinėk. Pastebimos tendencijos savanorius kūrėjus suskaldyti, tam kuriamos paralelinės organizacijos. Vienas kitas savanoris kūrėjas iš nežinojimo nueina, o vėliau stebisi ne ten pakliuvęs.
Naujuoju LKKSS pirmininku išrinktas Valentinas Bartašiūnas.