A.Daugirdas. Paminklas kariuomenės savanoriams kūrėjams / „Savanoris“ 2013 m. gruodis Nr.12(456)

„Savanoris“ 2013 m. gruodis Nr.12(456) 12 psl.

Paminklas kariuomenės savanoriams kūrėjams

Ats. mjr. Albertas DAUGIRDAS
LKKSS Vilniaus skyriaus pirmininkas

Gruodžio 7 d. Vilniuje, Liepynės kapinių teritorijoje, buvo pašventintas paminklas „Kariams – Lietuvos kariuomenės savanoriams kūrėjams“. Kariškai kuklioje ceremonijoje dalyvavo gausi LKKSS Vilniaus skyriaus narių ir jų artimųjų grupė, taip pat garbingi svečiai – Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Arvydas Pocius (savanoris kūrėjas), dim. plk., monsinjoras Alfonsas Svarinskas (savanoris kūrėjas), „Geležinio Vilko“ brigados vadas plk. Raimundas Vaikšnoras (savanoris kūrėjas), Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas plk. ltn. Rimas Venckus, paminklą pagaminusios bendrovės atstovas Kazys Musteikis.
Paminklo idėjos iniciatorius, savanoris kūrėjas Gediminas Juškevičius, apžvelgdamas šio projekto istoriją pabrėžė, jog tai pirmas paminklas trijų kartų kariuomenės kūrėjams savanoriams. Jis ypatingas dėl to, kad skiriamas ne tik žuvusiems kariuomenės kūrėjams, tačiau ir tiems, kuriems buvo lemta išeiti Anapilin nugyvenus prasmingą gyvenimą.
Šių trijų skirtingų kartų – 1918-1920 m. Nepriklausomybės kovų dalyviams, kariais savanoriais, pripažintiems 1941 m. sukilėliams, partizanams bei pasipriešinimo okupacijai dalyviams, 1990-1991 m. į Lietuvos kariuomenės gretas atėjusiems vyrams ir moterims – gyvenimas lėmė skirtingus likimus, skirtingus uždavinius, kuriuos jie garbingai nugalėjo bei įvykdė ir todėl, manau, nusipelnė paminklo, – sakė G. Juškevičius.
Paminklo idėjos įgyvendinimas užtruko penkerius metus. Teko įveikti keletą etapų – nuo sklypo laidojimuisi skyrimo iki paminklo projektavimo (autorius savanoris kūrėjas Giedrutis Laucius) bei finansavimo radimo (pinigus aukojo patys savanoriai kūrėjai, taip pat parėmė „Lietuvos geležinkelių“ bendrovė). Belieka pasidžiaugti, kad padarytas dar vienas darbas, populiarinantis Lietuvos kariuomenę ir puoselėjantis istorinę atmintį.

rsz_2013-12-07_12-20-08_-_0041
Prie paminklo Liepynės kapinėse kalba Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Arvydas Pocius. Artūro Čiro nuotrauka