V.Račkauskas. Juodosios beretės: Gedimino prospektas jau mūsų… /2013-09-01 „Savanoris“ Nr. 9

„Savanoris“ 2013 m. rugsėjis Nr. 9 (453)

Juodosios beretės: Gedimino prospektas jau mūsų…

ats. ltn., dr. Vytautas Račkauskas
LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus
Viešųjų ryšių grupės koordinatorius

 

2013 m. rugsėjo 1 d., minint Laisvės dieną, t. y. 20-metį be okupacinės Sovietų kariuomenės, Krašto apsaugos ministerijos kvietimu, Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje, šalia Seimo rūmų išsirikiavo (už LK karininkų „korpuso“) 20-ies Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narių rikiuotė (LKKSS atstovavo Vilniaus ir Šiaulių apskričių skyrių nariai, aprangos kodas – juodas kostiumas ir beretė su 1990-1991 m. kokarda.).
A.Daugirdo nuotr.
Skirtingai nuo ankstesnių LK kūrėjų savanorių rikiuočių, po oficialiosios dalies, LK kūrėjų savanorių rikiuotės vyresnysis V. Račkauskas skubiu žingsniu prisistatė prie LK vado gen. ltn. Arvydo Pociaus, ir atidavęs kariškai pagarbą, paprašė leidimo „Kūrėjų savanorių būriui prisijungti prie LK Garbės sargybos kuopos (GSK) ir LK orkestro, žygiui per Gedimino prospektą. LK vadas, kuris taip pat yra LK kūrėjas savanoris, į „karišką pagarbą atsakė kariškai, taip pat pakeldamas ranką prie kepurės, nusišypsojo ir atsakė, kad „leidimas duotas“. Reikėtų paminėti, kad šią, tiek LK vadui, tiek didumai pačių kūrėjų savanorių, „netikėtą, šventinę provokaciją“, stebėjo gausus užsienio šalių karinių atašė būrys ir LK aukštieji karininkai (ir visi sureagavo teigiamai, nes šios šventės kaltininkai ir yra tie patys kūrėjai savanoriai, savo tarnyba, paspartinę Sovietų kariuomenės išvedimą). LK kūrėjų savanorių rikiuotės vyresnysis pribėgęs prie savųjų davė kelias trumpas, vieną paskui kitą, komandas ir LK veteranų būrys, nuskubėjęs per aikštę, prisijungė prie LK žygiuojančios kolonos (teko net skubiai prašyti policijos ekipažo pristabdyti, kad įsilieti į koloną). Žygis buvo puikus. Oras gaivus, nesaulėtas, be lietaus. Puikiai atliekamas karinis maršas, kūrėjų savanorių galvose greit priminė „praėjusius karinės tarnybos laikus“ ir visi darniai, koja kojon, ranka rankon, nužygiavo per visą Gedimino prospektą, tik ties katedra pasukdami į Katedros aikštę (LK kolona nužygiavo KAM kryptimi). LK veteranai, kūrėjai savanoriai, keliose Gedimino prospekto atkarpose susilaukė net griausmingų ovacijų (plojo žinoma tie, kurie žinojo, kas yra tos „juodosios beretės“). Katedros aikštėje išsisklaidę, didesnė dalis žygio dalyvių, kariuomenės kūrėjų, sugužėjo į lauko kavinę netoli Prezidentūros, kur prie kavos ar arbatos puodelio pasidalino įspūdžiais, tiek apie savo veiklą 1988-1993 metais, tiek apie įvykusį žygį, daugelis bandė prisiminti „o gi kada paskutinį kartą žygiavo“ tuo numylėtu Gedimino prospektu, džiaugėsi, kad dar turi jėgos ir ištvermės neatsilikti, nei per žingsnį, nuo ištreniruotų GSK karių, nors kai kuriems jau buvo virš 70 metų amžiaus. Dar valanda, bendražygių būrelyje, ir daugybė teigiamų emocijų ir šventinės nuotaikos…
 Koks gi tikslas buvo „to netikėto daugeliui prašymo ir, gavus leidimą, pražygiavimo visu Gedimino prospektu“? Norėta, realiai įrodyti, abejojantiems, kad tvarkingi ir garbingi LK kūrėjai savanoriai gali ne tik stacionaria rikiuote stovėti, bet ir žygiuoti, paradiniu žingsniu, nemažus atstumus (įveikto rugsėjo 1 d. Gedimino prospekto atstumo, abejojantiems, kaip įrodymo, manau turėtų pakakti). Svarbiausia žygiui – puikiai atliekamas karinis maršas, ir veteranams kojos pačios kilnojasi, visus apima pakili, šventinė nuotaika ir nueito atstumo kaip nebūta.
 Šiek tiek istorijos faktų… Kūrėjai savanoriai su juodomis beretėmis viešuose oficialiuose renginiuose Vilniuje, tuo pačiu ir visoje Lietuvoje, pradėjo rikiuotis nuo 2012 m. sausio 17 d. – SKAT įkūrimo dienos 21-ųjų metinių minėjimo (Nepriklausomybės aikštė). Po to sekė Vasario 16-osios, Kovo 11-osios  ir kitos stacionarios kūrėjų savanorių rikiuotės (svečių teisėmis, prie KAM pastato, vidutiniškai apie 25 vyrus). 2012 m. rugpjūčio 21 d., minint savanorio Artūro Sakalausko 21-ąsias žuvimo metines, LK kūrėjų savanorių rikiuotė, maloniai netikėtai jiems patiems, pastatoma „ant grindinio“ Goštauto gatvėje, tarp KASP 8 rinktinės karių savanorių ir LŠS jaunųjų šaulių rikiuočių būrių, priešais paminklinį akmenį (33 vyrai). Lietuvos kariuomenės dieną, lapkričio 23 d., veteranams atsiranda vietos, tarp svečių, ir Katedros aikštėje, visi kariniai daliniai pražygiuodami pirmučiausia atiduoda pagarbą kūrėjams savanoriams ir jų vėliavai. 2013 m. liepos 26 d., Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (LKA) kvietimu, kūrėjai savanoriai su juodomis beretėmis rikiuojasi jau LR Prezidentės akivaizdoje, Daukanto aikštėje, pagerbdami akademijos absolventus, kuriems Prezidentė suteikia leitenanto laipsnį. Ir pagaliau 2013 m. rugsėjo 1 d. veteranų, „juodųjų berečių“ rikiuotė ir žygis Gedimino prospektu… Pagarba LK kūrėjams savanoriams, kūrėjų savanorių atpažinimas ir identifikavimas auga „geometrine progresija“, nes Tauta ir Kariuomenė mato pasitempusius, tvarkingus ir garbingus vyrus („juodąsias beretes“). Mus veteranus labai pradžiugina, kai LK karininkai ar LŠS jaunieji šauliai, sutikę LK kūrėją savanorį su juodąja berete, kurioje tviska 1990 m. kokarda (1934 m. analogas), pirmieji jam atiduoda karišką pagarbą, arba į karišką pagarbą atsako kariškai… Pradedi suprasti, kad ne veltui gynei Tėvynę Lietuvą, kad nesi visiškai pamirštas…
Ką dar norėtųsi pastebėti..? Turbūt nuoširdžiai padėkoti KAM ir Karininkų Ramovių  darbuotojams, LK, KASP ir LKA vadovybei ir karininkams, seržantams ir eiliniams, kariūnams ir šauliams, taip pat savo šeimų artimiesiems ir kitiems patriotiškiems Lietuvos žmonėms, už pagarbą LK kūrėjams savanoriams. Mes, visi bendrai, kuriame atkurtos Lietuvos kariuomenės istoriją (ir jos teigiamą atmintį). Ant mūsų, LK kūrėjų savanorių, paklotų „pamatų“, jau kitos, jaunesnės, kartos vysto modernią Lietuvos kariuomenę.

Iki kito pasimatymo su „juodosiomis beretėmis“… Lietuvos kariuomenės kūrėjais savanoriais. Buvome, esame ir būsime…

Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *