V.Račkauskas. Vilniečiai kariuomenės kūrėjai savanoriai aplankė Ruklą / 2013-05-31

Vilniečiai kariuomenės kūrėjai savanoriai aplankė Ruklą


ats. ltn., dr. Vytautas Račkauskas
LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus
Viešųjų ryšių grupės koordinatorius

 

2013 m. gegužės 31 d., paskutiniąją pavasario dieną, Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų (LK SP) Juozo Lukšos mokymo centro viršininko plk. ltn. Aleksiejaus Gaiževskio kvietimu, LK Ruklos įgulą (Jonavos r.) aplankė Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) Vilniaus apskrities skyriaus delegacija (8 nariai).
Minėta savanorių kūrėjų delegacija, atsiliepusi į kvietimą, įvykdė tris tikslus. Pirma, savo dalyvavimu, pagerbė jaunus karius, davusius kario priesaiką. Tiek Ruklos įgulos vadovybės, tiek savanorių kūrėjų norėta, kad matydami vyresnio amžiaus vyrus apsirengusius juodais drabužiais su apdovanojimais ir dėvinčius beretes su „Vyčio“ kokarda, jaunieji kariai neužmirštų nuo ko prasidėjo Lietuvos kariuomenės kūrimas…
Antra – pramogavo… stebėjo Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos renginiui skirtos Garbės sargybos kuopos defilė, žvalgų pasirodymą, susipažino su visa naujausia LK ginkluote, vaišinosi kareiviška koše ir arbata.
Trečia – atnaujino kovinio šaudymo įgūdžius Ruklos įgulos lazerinėje šaudykloje iš naujausių LK esančių ginklų: automatinio šautuvo G-36 (Vokietija), kulkosvaidžio FN MAG (Belgija), prieštankinio granatsvaidžio CARL GUSTAF (Švedija). Kai kurių savanorių kūrėjų, nežiūrint amžiaus, taiklumas stulbinantis… (neprieteliui jų taikiklyje atsidurti tikrai nepatarčiau).
Apibendrinant savanorių kūrėjų „išvyką į Ruklą“, norėtusi pasakyti, kad labai pradžiugino,  ir net kiek maloniai nustebino, nuoširdus LK Ruklos įgulos vadovybės ir svečių-karininkų dėmesys veteranams – savanoriams kūrėjams. Abipusio bendravimo detalės – rankos paspaudimas, pagarbos atidavimas, kovinės ginkluotės ir technikos išsamus supažindinimas ir pristatymas, nuoširdūs patarimai šaudant lazerinėje šaudykloje – parodė, kad savanoriai kūrėjai yra gerbiami vis atjaunėjančios Lietuvos kariuomenės karių, tiek karininkijos, tiek seržantų ir eilinių. O „juodosios beretės“ dar kartą įsitikino, kad kariai ne tik gerbia savavorius kūrėjus, t.y. žino savo kariuomenės kūrimosi istoriją, bet ir yra pasirengę ir pajėgūs apginti savo šalį – Lietuvą.
Labai dėkojame LK SP Juozo Lukšos mokymo centro viršininkui plk. ltn. Aleksiejui Gaiževskiui už kvietimą, nuoširdų „gidavimą“ apžiūrint ginkluotę ir šaudymo pratybų organizavimą (A. Gaiževskis taip pat yra LKKSS VAS narys). Taip pat dėkojame kitiems Ruklos įgulos vadams bei karininkams-savanoriams kūrėjams, kurie mus, veteranus, renginio metu „globojo“ – pasijutome kaip „namie“ arba tiksliau „šeimoje“, o laikas prabėgo akimirsniu.

Fotoreportažas pateikiamas skiltyje „Fotogalerija”


LKKSS Rukla 2
2013-05-31 – „Kulkosvaidžiais ginkluoti“ Vilniaus savanoriai kūrėjai Vytautas Račkauskas (kairėje) ir Gintautas Šniras (dešinėje) (Gintauto Šniro asmeninis archyvas)
Komentuoti

Your email address will not be published.Required fields are marked *