Koncertas Motinos dienai

2017 m. gegužės 3 d. (trečiadienį) 19 val. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje

Kuriamas filmas apie slaptą 1991-ųjų Lietuvos karinį būrį

Lietuvos kariuomenės įsteigtas specialiosios paskirties būrys turėjo atlikti pavojingiausias užduotis ir apsaugoti Seimą per pučo įvykius. Būrį sudarė 13 stipriausių jaunuolių, atrinktų pagal griežčiausius kriterijus. Šiam būriui vadovavo Pranas Kasteckas, pramintas „Kaulų laužytoju“.