A.A. Darius Kalibatas

Sausio 24 d., eidamas 61-uosius metus, mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris ats. pulkininkas Darius Kalibatas (1963 – 2024)

16-oji siunta kovojančiai Ukrainai

Spalio 29 – lapkričio 6 d. E. Konovaleco fondo išvykos su labdara į Ukrainą metu nugabentos ir keturios LKKSS VAS surinktomis lėšomis suremontuotos transporto priemonės

Konferencija „Kariuomenės rezervo vieta valstybės gynyboje“

Spalio 28 d. Lietuvos karininkų ramovėje Kaune gausiai susirinkę konferencijos dalyviai kalbėjosi, kaip Lietuvos kariuomenė, pasitelkusi rezervą, per kuo trumpesnį laiką galėtų pereiti prie karo meto struktūros, būtų pasirengusi greitai duoti atsaką.

Amžinoji šviesa tešviečia Antanui Terleckui

2023 m. vasario 16-ąją, eidamas 96-uosius metus mirė Lietuvos disidentas, politinis kalinys, Laisvės premijos laureatas, Lietuvos laisvės lygos įkūrėjas, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius