Švęskime Lietuvos narystę NATO kartu!

Šiais metais Šiaurės Atlanto sutarties organizacija NATO mini savo gyvavimo 70-metį, o Lietuva – 15-ąsias narystės joje metines. Paminėkime šias sukaktis solidariai, prasmingai ir džiugiai!

Vilniaus įgulos karininkų ramovė kviečia

kovo 15 d. 17:00 į „Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų Komiteto“ 40-mečio įsteigimo paminėjimą, kovo 16 d. 16:00 į  muzikos ir poezijos popietę, kovo 22 d. 18:00 į Vytauto Leščinsko knygos „Vampyras iš 33-iosios palatos“ pristatymą