← Atgal

—LKKSS VAS veiklos santrauka—

Toliau → 

III VALDYBA  (1998-10-10 – 2000-11-18)

(Laikotarpis: 2 metai 1 mėn. 8 dienos. Pirmininkas – Algirdas Rašimas)

1998-11-04 LKKSS VAS suvažiavimo, įvykusio 1998 m. spalio 10 d., kreipimasis į LR Krašto apsaugos ministrą Č. Stankevičių „Dėl LKKSS narių apdovanojimo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu bei kitais apdovanojimais“ (kreipimasis paruoštas pagal priimtą rezoliuciją „Dėl savanorių kūrėjų ir savanorių tarnybos karių apdovanojimo“ (G. Kurpavičius)). (LKKSS VAS suvažiavimo pirmininkų G. Juškevičiaus ir E. Šniūrevičiaus bei sekretorės N.  Baltrušaitytės kreipimasis, 1998-11-04, Nr. 1).

 1998 11 mėn. Lietuvos kariuomenės 80-mečio jubiliejaus garbei LKKSS Vilniaus apsk. skyrius surengė šaudymo varžybas. Už renginį atsakingas G. Jurčiukonis (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 8, 1998-12-01).

 1999-03-03 Skirta iš LKKSS VAS iždo, LKKSS Kauno apsk. skyriaus prašymu, 100 Lt atminimo lentos, skirtos 1919 m. sausio 17 d. žuvusiems nuo „vokiečių rankos“ savanoriams J. Kalasiūnui ir A. Zambosevičiui, gamybai ir įrengimui (Kaune?).

2000-01-13 Sušelpti vaikų namai, esantys Minties g., Vilniuje (188,36 Lt). Lėšos skirtos iš LKKSS VAS iždo. LKKSS VAS narių A. Rašimo ir G. Juškevičiaus idėja. (LKKSS VAS valdybos protokolas Nr. 11, 1999-12-16 ir protokolas Nr. 1, 2000-01-20).

2000-01-13 „Sausio įvykių“ paminėjimas prie Seimo rūmų, LKKSS VAS nariai dalyvavo rikiuotėje su savo vėliava. (LKKSS VAS suvažiavimas, skyriaus pirmininko A. Rašimo pranešimas, 2000-11-18).

2000 06-08 mėn. (?) LKKSS VAS valdybai prašant (A. Rašimui) Lietuvos karo akademija, vadovaujama plk. Algio Vaičeliūno, surengė karinę poilsio stovyklą II vaikų namų (Minties g., Vilnius) auklėtiniams Pabradės poligone. Stovykloje buvo 20 vaikų, 13-18 m. amžiaus (pailsėjo, susipažino su kario gyvenimu ir tarnyba). (LKKSS VAS suvažiavimas, skyriaus pirmininko A. Rašimo pranešimas, 2000-11-18).

2000 09-10 mėn. (?) LKKSS VAS nariams buvo pravesti pilietinio pasipriešinimo mokymai Adolfo Ramanausko-Vanago vardo Nemenčinės mokymo centre. Dalyvavo 10 savanorių. (LKKSS VAS suvažiavimas, skyriaus pirmininko A. Rašimo pranešimas, 2000-11-18).

2000-11-06 (?)  Įkurtas LKKSS VAS Pasienio tarnybos savanorių būrys, būrio vadu išrinktas Vaclovas Latvys (dabar – „Pasieniečių būrys“). (LKKSS VAS ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo  protokolas, 2000-11-18. Skyriaus valdybos pirmininko ataskaita).

2000-11-18 LKKSS VAS suvažiavimas (LK Vilniaus įgulos karininkų ramovė ?). Suvažiavime dalyvavo 43 delegatai iš 61 (siųstų į suvažiavimą). Buvo išrinkta IV-oji Skyriaus valdyba (valdybos pirmininkas – Algirdas Rašimas, trečioji jo  kadencija), Revizijos komisija ir Garbės teismas (LKKSS VAS suvažiavimo  protokolas, 2000-11-18).

← Atgal

—LKKSS VAS veiklos santrauka—

Toliau →