LKKSS VAS veiklos 1994 2014 m. santrauka / V.Račkauskas

 

Lekt.dr.Vytautas Račkauskas-2014

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS
VILNIAUS APSKRITIES SKYRIAUS
VEIKLOS SANTRAUKA

1994-09-02 – 2013-02-02

Duomenys rinkti: 2013-10-22 – 2014-11-07

VILNIAUS APSKRITIES SAVANORIAI KŪRĖJAI – LIETUVOS VISUOMENEI IR LKKSS NARIAMS

(„Gerieji darbai“)

Pateikiamas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus (LKKSS VAS), įkurto 1994-09-02, renginių ir paskaitų, paramos ir dovanojimo akcijų Lietuvos Respublikos visuomenei (tekstas – juoda spalva) ir  LKKSS nariams (tekstas – mėlyna spalva) sąrašas, pagal 1994-2011 m. LKKSS VAS suvažiavimų ir visuotinių susirinkimų protokolus ir prie jų pridėtus dokumentus, 1994-2013 m. LKKSS VAS valdybų posėdžio protokolus ir Skyriaus iždo knygą bei kitus dokumentus (nurodomi įvykio aprašo pabaigoje).

Pirminį sąrašą sudarė: 2014-11-02 Vytautas Račkauskas
Patikslino ir papildė: 2014-11-04 Gediminas Juškevičius (už 2009 m.)

P.S. Sąrašas dar negalutinis ir taisytinas… kitų LKKSS VAS narių.

.doc rinkmeną rasite čia: 2014-11-07_LKKSS_VAS – VISUOMENEI_IR_LKKSS_NARIAMS_1993-2013_21_var